22 paź

Anonimowość udziałowców w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą, zdarzają się takie sytuacje, w których właściciel (udziałowiec) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) chciałby pozostać anonimowy i nie widnieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), dostępnym online. Inaczej rzecz ujmując: chciałby, aby osoby nieupoważnione nie  dowiedziały się, że jest właścicielem udziałów w spółce z o.o. Przyczyn chęci zachowania takiej poufności może być wiele, np. konieczność ukrycia posiadania spółki przed rodziną, wspólnikami czy konkurencją.  Biorąc pod uwagę, że każdy kto ma dostęp do Internetu i zna choć jeden parametr spółki (nazwa, nr KRS, REGON, NIP, domniemany udziałowiec), może sprawdzić jaka jest struktura udziałowa podmiotu. Powstaje pytanie, czy właściciel spółki może pozostać anonimowy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, jak można tego dokonać. Read More

14 paź

Składki OC i AC do podwyżki?

Raz na pewien czas wracamy do tematu bardzo interesującego wszystkich kierowców, aby byli oni na bieżąco ze zmianami w prawie. Mowa tutaj o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC). Tym razem ryzyko zmian dopiero nadchodzi, ale warto o nim wiedzieć zawczasu! Read More