24 czerwiec

Ochrona przed kradzieżą spółkek – nowelizacja ustawy o KRS

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Co do zasady, głównym celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego oraz wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS. Wszystko to za sprawą wprowadzenia tzw. newslettera KRS.

Co nowego?

Dzięki usłudze newslettera zainteresowane podmioty będą otrzymywać informacje o m.in. zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Wystarczy zasubskrybować podmiot, a newsletter wyśle nam informacje o dokonywanych zmianach w Rejestrze.

Cel wprowadzenia Newslettera

Celem wprowadzenia nowej funkcji jest przede wszystkim ochrona przed kradzieżą spółek, bowiem niejednokrotnie zdarzało się, iż ktoś posługując się sfałszowanymi dokumentami dokonał zmian w KRS Spółki, co końcowo skutkowało np. zmianami w reprezentacji czy sprzedażą udziałów. Od kilku dni mamy możliwość zapisania się do wspomnianego newslattera, który automatycznie powiadomi nas o wszelkich zmianach danych w KRS. Niewątpliwie zasubskrybowanie podmiotu może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ochrony danych zamieszonych w Rejestrze.

Jak się zapisać?

Wystarczy, że posiadasz konto na Portalu Rejestrów Sądowych (www.prs.ms.gov.pl), na którym od kilku dni dostępna jest funkcja Newslettera Krajowego Rejestru Sądowego. W newsletterze możemy, poprzez m.in. wpisanie numeru KRS, dodać „podmiot do monitorowania”, po czym mailowo będziemy otrzymywać wszelkie powiadomienia dotyczące dodanego podmiotu. Na jednym koncie mamy możliwość monitorowania do 50 podmiotów.
24 kwiecień

S24 – elektroniczne założenie spółki

Założenie spółki to konieczność dopełnienia szeregu formalności. Dzięki portalowi S24 prowadzonemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, niektóre ze spółek można założyć także przez Internet. Rozwiązanie choć ma wiele zalet, nie jest całkowicie pozbawione wad.

Jakie spółki można założyć w ten sposób?

Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę:

– jawną,
– komandytową,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostą spółkę akcyjną.

Zalety systemu S24

Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności wychodzenia z domu. Wszystkie formalności można dopełnić zdalnie. Ponadto, opłata sądowa w tym przypadku jest niższa, aż o połowę.

Wady systemy S24

System ten nie jest jednak pozbawiony wad. Należy pamiętacz, że podczas elektronicznego zakładania spółki, możliwości związane z modyfikowaniem umowy spółki są ograniczone. Ponadto, kapitał zakładowy może być wówczas uiszczony wyłącznie za pomocą wkładów pieniężnych.

25 lt.

Wniosek o upadłość spółki

Ogłoszenie upadłości spółki, to obok restrukturyzacji druga opcja na wyjście z kryzysowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe, a w konsekwencji likwidacja spółki bez wątpienia pozwoli powstrzymać narastające długi w firmie.

Read More

06 sierpień

Prosta Spółka Akcyjna już w 2020 roku

Prosta Spółka Akcyjna w 2020 roku
Prosta Spółka Akcyjna w 2020 roku

Prosta Spółka Akcyjna w 2020 roku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w ostatnich dniach ustawę, na mocy której w naszym porządku prawnym pojawi się konstrukcja określana jako Prosta Spółka Akcyjna. To rozwiązanie kierowane do start-upów, aby ułatwić im ewentualne pozyskiwanie kapitału. Jednocześnie PSA jest ostatnią z pakietu stu zmian dla firm, utworzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Read More

07 lt.

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu
Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z bardziej bezpiecznych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przy okazji w wielu aspektach jest też formą dość skomplikowaną – choćby ze względu na konieczność wskazania w niej co najmniej udziałowców oraz zarządu, a także wniesienia wkładów. Wiele czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje się trudnych do zrobienia, budząc niepokój w szeregach udziałowców czy członków zarządu. Nie taki diabeł straszny, jak go malują – choćby rezygnacja z funkcji prezesa zarządu może być prostsza, niż myślisz.

Read More

14 sierpień

Spółka cywilna – czy to podmiot prawa?

Spółka cywilna jest dość popularnym w Polsce sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej. Problem w tym, że wielu osobom kojarzy się ze spółkami handlowymi – czy to osobowymi takimi jak spółka jawna, czy kapitałowymi jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tymczasem to bardzo duży błąd…

Read More