01 lipiec

Polski Ład 2.0. – jakie zmiany od lipca 2022 r.?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w zakresie podatków. Wiele z tych zmian odbiło się negatywnie na przedsiębiorców. Sam Polski Ład kilkurotnie był już zmieniany, ponieważ okazało się, że nie został jednak do końca dopracowany. W lipcu, w życie mają wejść kolejne zmiany, nazywane Polskim Ładem 2.0.

Polski Ład 2.0. – obniżka stawki PIT

Pierwszą ze zmian będzie obniża podatku dochodowego w pierwszym progu podatkowym. Obecnie, wysokość stawki PIT wynosi 17%. Po wprowadzeniu zmian, wyniesie 12%.

Polski Ład 2.0. – kwota zmniejszająca podatek

Tutaj również nastąpi zmniejszenie. Roczna kwota zmniejszająca podatek obecnie wynosi 5100 zł, zaś po zmianach będzie to 3600 zł. A miesięczna kwota zmniejsząca podatek spadnie z 425 zł do 300 zł.

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej

Kolejna zmiana dotyczy możliwości wliczania opłaconych składek zdrowotnych do kosztów prowadzonej działalności. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na podstawie ryczałtu, podatku liniowego albo karty podatkowej, zyskają taką możliwość.

Jeden termin rozliczania PIT

Polski Ład 2.0. wprowadzi także jeden termin składania zeznań podatkowych PIT. Termin ten będzie do 30 kwietnia.

Przedstawione wyżej zmiany są tylko niektórymi z tych, które Polski Ład 2.0. wprowadzi w sferze podatkowej. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już w lipcu tego roku.

03 czerwiec

Czynny żal – zmiany w Kodeksie karnym skarbowym

Czynny żal to instytuacja, która pozwala, a może pozwalała na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych. Wprowadzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w kodeksie karnym skarbowym znacząco ograniczą jednak stosowanie tej instytucji.

Czynny żal – czym jest?

Czynny żal – dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Jeśli na przykład: nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie, nierzetelnie prowadziłeś księgi rachunkowe lub wystawiałeś faktury, albo bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT, możesz wnieść czynny żal.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt,
– przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Czynny żal – zmiany w przepisach

Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. O czym powyżej. Przepis o tym mówiący ma jednak ulec zmianie i art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego ma brzmieć: „po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.”

Co to oznacza? Oznacza to, że złożenie czynnego żalu nie będzie możliwe już po podjęciu każdej czynności urzędowej wobec podatnika, jak na przykład sprawdzenia poprawności rozliczeń. Nie tak jak wcześniej, dopiero po podjęciu działań przez organy ścigania.

20 Maj

Zaliczka na PIT – zmiany w 2022 r. i 2023 r.

Nadchodzą zmiany przepisów dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – zaliczek na PIT.

Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Zaliczka na PIT – zasady ogólne

Od 1 lipca 2022 r. ma wejść w życie nowa skala podatkowa PIT przewidująca nową niższą stawkę PIT. Będzie ona wynosik 12%. Nowa skala podatkowa ma być stosowana do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Nowa skala podatkowa zakłada utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 000 zł. Zmianie ulegnie także kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek. Od 1 lipca 2022 r. będzie ona wynosić 300 zł.

Zaliczka na PIT – podatek liniowy

Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu bieżącego roku dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów.

Wskazane wyżej zmiany są jednymi z wielu, jakie mają zostać wprowadzone ww. nowelizacją ustawy.

11 marzec

Ulga na dziecko – dla kogo?

Ulga na dziecko jest jedną z popularniejszych ulg, które stanowią wsparcie Państwa dla rodzin z dziećmi. Dzięki uldze na dziecko masz szansę płacić mniejsze podatki. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełniać określone wymogi. Jakie? O tym poniżej.

Read More

04 marzec

Pomoc na Ukrainie a ulga na darowiznę

Ulga na darowiznę w polskim prawie podatkowym znana jest nie od dziś. W obliczu trwającej obecnie wojny na Ukrainie i masowej pomocy niesionej dla obywateli tego państwa warto wiedzieć, że niektóre z darowizn, które zostaną przekazane w związku z wojną na Ukrainie, będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Read More

01 lt.

PIT-2, czym jest i kto musi go złożyć?

Wokół oświadczenia PIT-2 ostatnio zrobiło się naprawdę głośno. Wśród pracowników pojawiają się wątpliwości, czy PIT-2 składać, czy też nie, a jeżeli tak to kiedy powinni to zrobić? Pracodawcy zdają się być zasypywani tego typu pytaniami, na które nie zawsze sami znają odpowiedź.

Read More