07 paź

Zmiany w PIT i CIT utrudnią zagraniczną optymalizację podatkową?

W ostatnim czasie Senat uchwalił kilkanaście poprawek do nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wszystko wskazuje na to, że zmiany utrudnią dużym firmom korzystanie z  tzw. „rajów podatkowych”. Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy? Spieszymy z wyjaśnieniem…

Główne założenie wynikające z poprawek to nowy obowiązek spoczywający na firmach o kosztach bądź przychodach przewyższających dziesięć milionów euro. Będą one zobligowane do przeprowadzania analiz porównawczych oraz uzasadniania rynkowego poziomu cen wykorzystywanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dodatkowo grupy kapitałowe o przychodach większych niż siedemset pięćdziesiąt milionów euro będą musiały przygotowywać sprawozdania w zakresie wysokości swoich dochodów, odprowadzonych podatków i miejsc działalności gospodarczej jednostek zależnych czy zakładów zagranicznych.

Zwolnione z prowadzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi zostaną zaś osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a także mikroprzedsiębiorcy, których przychody nie przekroczą dwóch milionów euro. Obowiązek dla pozostałych przedsiębiorców będzie odpowiednio zróżnicowany, jednak wciąż brak tutaj szczegółów.

Pierwsza część nowelizacji implementuje w polskim systemie prawnym przepisy wynikające z trzech dyrektyw unijnych. Dotyczą one opodatkowania dywidend wypłacanych w stosunkach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Polska ma czas na ich wdrożenie do 31 grudnia 2015 roku.

Druga część noweli ustanawia nowy warunek dla zwolnienia z opodatkowania przy wypłacie dywidend. Chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy dywidendy te są wypłacane w oparciu o fałszywe porozumienia i nie oddają prawdziwej sytuacji gospodarczej, a mają jedynie zapewnić korzystanie ze zwolnienia.

Jak widać, optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem struktur zagranicznych znów zostaje utrudniona. Nie oznacza to jednak, że będzie niemożliwa. Warto zgłosić się w takich sprawach do prawników specjalizujących się w tematyce podatków i spółek, aby opracować możliwie najkorzystniejszy plan optymalizacyjny. Co ważne – jest to jedna z głównych kategorii usług świadczonych przez naszą Kancelarię.