06 Maj

Czternasta emerytura w 2022 r.

Prawie miesiąc temu pojawił się wpis o trzynastej emeryturze, a dziś mogę napisać, że trwają prace koncepcyjne i analityczne nad projektem o czternastych emeryturach w 2022 r.

Kiedy wypłata czternastej emerytury>

W resorcie rodziny i polityki społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej rozwiązania prawne w zakresie wypłaty czternastej emerytury w 2022 r. Informacje w tym zakresie nie są jeszcze pewne i jednoznaczne. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że czternasta emerytura w 2022 r. ma być skonstruowana w analogiczny sposób jak czternastka sprzed roku.

Dla kogo czternasta emerytura?

Jak wynika z obecnych informacji, czternasta emerytura nie będzie przesyługiwała wszystkim. Zgodnie z najnowszymi informacjami, prawo do pełnej czternastej emerytury będą miały osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 3000 złotych brutto.
29 kwiecień

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r.

W 2022 r. zapowiada się duża nowelizacja Kodeksu pracy. Proponowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim regulacji dotyczących urlopu oraz kwestii rodzicielskich.

Nowelizacja Kodeksu pracy – podstawy

Podstawą nowelizacji jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do dwóch dyrektyw:
1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Nowelizacja Kodeksu pracy – najważniejsze zmiany

Zapowiadanych zmian jest sporo. Kręcą się one wokół tematów związanych z urlopem czy kwestiami rodziców i ich dzieci. Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do równego traktowania kwestii rodzicielskich zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą m.in.:

1. wprowadzenia możliwości ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju prac,
2. dodatkowego urlopu opiekuńczego.

24 kwiecień

S24 – elektroniczne założenie spółki

Założenie spółki to konieczność dopełnienia szeregu formalności. Dzięki portalowi S24 prowadzonemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, niektóre ze spółek można założyć także przez Internet. Rozwiązanie choć ma wiele zalet, nie jest całkowicie pozbawione wad.

Jakie spółki można założyć w ten sposób?

Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę:

– jawną,
– komandytową,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostą spółkę akcyjną.

Zalety systemu S24

Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności wychodzenia z domu. Wszystkie formalności można dopełnić zdalnie. Ponadto, opłata sądowa w tym przypadku jest niższa, aż o połowę.

Wady systemy S24

System ten nie jest jednak pozbawiony wad. Należy pamiętacz, że podczas elektronicznego zakładania spółki, możliwości związane z modyfikowaniem umowy spółki są ograniczone. Ponadto, kapitał zakładowy może być wówczas uiszczony wyłącznie za pomocą wkładów pieniężnych.

16 marzec

Praca zdalna – jakie zmiany w 2022?

Od kiedy na świecie wybuchła pandemia COVID-19, a stało się to 2 lata temu, zaczęto szukać rozwiązań, które w skuteczny sposób zapobiegną rozprzestrzenianiu się wirusa. Tak też coraz bardziej popularne stało się umożliwienie pracy zdalnej, które nie doczekało się jeszcze szczegółowego unormowania w Kodeksie pracy, ale – no właśnie!

Read More

11 marzec

Ulga na dziecko – dla kogo?

Ulga na dziecko jest jedną z popularniejszych ulg, które stanowią wsparcie Państwa dla rodzin z dziećmi. Dzięki uldze na dziecko masz szansę płacić mniejsze podatki. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełniać określone wymogi. Jakie? O tym poniżej.

Read More

04 marzec

Pomoc na Ukrainie a ulga na darowiznę

Ulga na darowiznę w polskim prawie podatkowym znana jest nie od dziś. W obliczu trwającej obecnie wojny na Ukrainie i masowej pomocy niesionej dla obywateli tego państwa warto wiedzieć, że niektóre z darowizn, które zostaną przekazane w związku z wojną na Ukrainie, będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym.

Read More