Spółki z o.o. na terenie Polski

Gotową spółkę z o.o. można kupić bez względu na siedzibę adresu rejestrowego!

Klienci spoza regionu łódzkiego mogą nabyć spółkę z siedzibą w Łodzi, a następnie przerejestrować ją na dowolną lokalizację na terenie Polski. Co więcej, Klient nie musi ponosić dodatkowej opłaty z tytułu zmiany siedziby w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdyż zgłoszenie tego faktu do KRS może się odbyć razem ze zgłoszeniem zmiany w strukturze spółki (zmiana udziałowca i powołanie nowego zarządu spółki).

Aby nabyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Klient nie musi odwiedzać siedziby Kancelarii osobiście – sprzedaż udziałów może odbyć się zdalnie. W takiej sytuacji należy do kosztów transakcji doliczyć koszt związany z udzieleniem pełnomocnictwa. Istnieje również możliwość przeprowadzenia transakcji zbycia udziałów w miejscu zamieszkania nabywcy – wówczas należy dodać koszty związane z podróżą.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: spolki@bernardpiechota.pl
lub pod numerem telefonu 508 372 826