Praktyka adwokacka | Skuteczny adwokat Łódź i woj. łódzkie

Prawo Karne

 • obronę oskarżonych i podejrzanych osób w procesach karnych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych osób,
 • wnoszenie apelacji i kasacji oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • udzielanie porad i sporządzanie opinii.

Prawo Rodzinne

 • rozwód (rozwody bez orzekania o winie, rozwody z orzekaniem o winie), rozwód Łódź i woj. łódzkie,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • alimenty na rzecz dziecka oraz małżonka,
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie, zniesienie wspólności majątkowej,
 • władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy z zakresu opieki oraz kurateli
 • oraz innych z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo Cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa cywilnego (m.in. umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, kredytu, zlecenie),
 • dochodzenie odszkodowań (m.in. za wypadki komunikacyjne, zdarzenia medyczne, za szkody na mieniu),
 • windykacja należności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona własności,
 • reprezentowanie przed sądami w zakresie wszystkich działów prawa cywilnego.

Prawo Gospodarcze

 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek,
 • rejestracja, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych,
 • doradztwo prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych,
 • sprawy odszkodowawcze.

Transport drogowy

 • problematyka czasu pracy kierowców,
 • obsługa dokumentacyjna,
 • szkody transportowe,
 • obowiązki transportowe,
 • prawo przewozowe,
 • odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego,
 • spory z zakresu konwencji CMR
 • roszczenia związane z usługami transportowymi,
 • doradztwo w zakresie polskich oraz międzynarodowych regulacji prawnych, które obowiązują w branży transportowej.

Prawo Spadkowe

 • spisanie testamentu, rozporządzenia spadkowe, sprawy spadkowe Łódź
 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • pomoc prawna przy wykonywaniu zapisów spadkowych,
 • obsługa prawna spadkobierców oraz spadkodawców,
 • pomoc w zakresie odpowiedzialności za spadkowe długi,
 • sprawy o zachowek,
 • umowy dotyczące spadku (np. zbycie spadku),
 • inne porady z zakresu prawa spadkowego.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników
 • Spory ze stosunku pracy (wypowiedzenia umów, przywrócenie do pracy, odszkodowania, nadgodziny)
 • Sprawy związane z wypadkami przy pracy

Kancelaria Adwokacka Bernard Piechota – skuteczny adwokat Łódź i woj. łódzkie

Skuteczny adwokat Łódź