Publikacje

1. Zjazd Katedr Postępowania Karnego, Łódź, 19-21 września 2011 r., Palestra 2012, nr 1-2 (współautor: Monika Zbrojewska);
2. Czy rynek zmusi adwokatów do reklamy? Łódź, 4-5 października 2013 r., Palestra 2014, nr 1-2;
3. Dowódca jednostki wojskowej jako organ ścigania karnego, w: T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski [red.], Z problematyki funkcji procesu karnego, Warszawa 2013;
4. Zaskarżalność postanowienia o przedstawieniu zarzutów – uwagi polemiczne, Prokuratura i Prawo, 2014, nr 2 (współautor: Amadeusz Małolepszy).
5. Konferencja „Tajemnica powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego” Łódź, 5 listopada 2014 r.
opubl. Palestra nr 3-4/2015

6. „Kontrola z zegarkiem” opubl.Truck and business Polska”, nr 4/2015