09 sty

Rewolucyjne zmiany w prawie dla kierowców w 2024 roku

Wraz z nadejściem Nowego Roku, polskie prawo drogowe przeszło kilka znaczących zmian, które mają na celu zwiększenie odpowiedzialności kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach. Te zmiany są reakcją na alarmująco wysoką liczbę wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców oraz osób bez ważnego ubezpieczenia OC. Oto najważniejsze aspekty tych nowych przepisów.

Konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu

Najbardziej radykalną zmianą jest wprowadzenie możliwości permanentnej konfiskaty pojazdu dla kierowców, którzy prowadzą pojazd z co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. To stanowcza wiadomość dla wszystkich — jazda po alkoholu jest absolutnie niedopuszczalna. Podobne sankcje czekają także recydywistów i tych, którzy uciekają z miejsca wypadku. Bezpieczeństwo na drodze jest teraz priorytetem.

Wyższe kary za brak ważnego ubezpieczenia OC

Kolejną istotną zmianą jest znaczące zwiększenie kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Od lipca 2024 roku, kary za brak OC to: 1700 zł za brak ubezpieczenia przez do 3 dni, 4250 zł od 4 do 14 dni, a powyżej 14 dni to już aż 8490 zł. Dla pojazdów ciężarowych stawki są jeszcze wyższe. To ma zachęcić właścicieli pojazdów do regularnego utrzymywania ważnego ubezpieczenia.

>h2>Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Co oznaczają te zmiany dla przeciętnego kierowcy? Przede wszystkim, że bezpieczeństwo stało się priorytetem numer jeden. Surowe kary mają odstraszyć potencjalnych przestępców drogowych i zwiększyć ogólną odpowiedzialność kierowców. Liczymy na to, że te nowe przepisy przyczynią się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków i poprawy ogólnego bezpieczeństwa na polskich drogach.

Podsumowanie

Te zmiany są krokiem w kierunku stworzenia bezpieczniejszych i bardziej odpowiedzialnych dróg w Polsce. Mimo że mogą wydawać się surowe, mają one na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że prowadzenie pojazdu to duża odpowiedzialność, a te nowe przepisy przypominają nam, jak istotne jest przestrzeganie przepisów drogowych i utrzymanie ważnego ubezpieczenia OC. Bezpieczna jazda to wspólne dobro, nad którym każdy z nas ma kontrolę.

27 lis

Co robić, gdy autobus lub autokar się spóźnia? Prawa pasażerów

Ten, kto choć raz podróżował autobusem lub autokarem, wie — że jego opóźnienia się zdarzają. Czy wiesz, jakie prawa Ci przysługują w takich sytuacjach? W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie są prawa pasażerów, czyli co możesz zrobić, gdy Twój autobus lub autokar nie przyjedzie na czas.

Prawa pasażerów

Chcąc dowiedzieć się jakie prawa masz jako pasażer w przypadku opóźnienia autobusu lub autokaru powinieneś sięgnąć do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Opóźnienie lub odwołanie

Jeśli autobus się spóźnia o ponad 2 godziny lub jest przepełniony, masz dwa wybory:
a. Kontynuować podróż bez dodatkowych kosztów, w najbliższym możliwym terminie.
b. Otrzymać zwrot pieniędzy za bilet i, jeśli to konieczne, darmowy transport powrotny do miejsca, gdzie rozpoczęła się podróż.

Brak informacji o wyborze

Jeśli przewoźnik nie poinformuje cię o tych opcjach, masz prawo do odszkodowania w wysokości 50% wartości biletu, oprócz jego zwrotu.

Awarie

W przypadku awarii autobusu przewoźnik musi zapewnić ci kontynuację podróży innym pojazdem lub transport do miejsca, gdzie będziesz mógł kontynuować podróż.

Prawo do wyboru

Nawet gdy usługa zostaje odwołana lub opóźniona o ponad 2 godziny, masz prawo do kontynuacji podróży, zmiany trasy lub zwrotu pieniędzy za bilet.

Szybki zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy za bilet powinien być dokonany w ciągu 14 dni. Kwota zwrotu obejmuje pełny koszt biletu, zarówno za część podróży, której nie udało się zrealizować, jak i za tę, która już została wykonana, jeśli podróż straciła sens w związku z planem podróży. Zwrot odbywa się w gotówce, chyba że zgadzasz się na inną formę zwrotu.

Podsumowanie

Opóźnienia w transporcie autobusów lub autokarów mogą być frustrujące, ale jako konsument masz określone prawa. Znajomość tych praw pozwoli Ci lepiej radzić sobie w takich sytuacjach i ewentualnie dochodzić swoich roszczeń.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej lub masz pytania w sprawie Twoich praw jako pasażera — zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią specjalizującą się m.in. w prawie transportowym!

02 paź

Punkty karne – nowe przepisy

Od 17 września 2023 roku nowe przepisy dotyczące punktów karnych dają kierowcom powód do ulgi. Nowe przepisy dotyczące punktów karnych są znaczące i wprowadzają łagodzenie wcześniejszych zasad, które były nałożone zaledwie rok wcześniej. Ponadto kierowcy mają teraz szansę na zredukowanie liczby swoich punktów karnych, uczestnicząc w specjalnych szkoleniach.

Mimo to, jak każda nowelizacja, również ta nie jest wolna od niejasności i dyskusji, co prowokuje do przemyślenia jej realnego wpływu na różne segmenty kierowców.

Punkty karne — nowe i stare zasady

Najistotniejszą zmianą jest skrócenie okresu ważności punktów karnych do jednego roku, co umożliwia powrót do systemu obowiązującego przed wrześniem 2022 r. Jednakże istnieje tu pewien problem — najświeższe przepisy nie wydają się działać wstecz, co może sprawić, że kierowcy ukarani w ciągu ostatniego roku mogą poczuć się niesprawiedliwie traktowani.

Specjaliści podkreślają, że nowe prawo może przynieść niespodziewane sytuacje, gdzie dwóch kierowców ukaranych za identyczne przewinienia, będzie musiało czekać różną długość czasu na usunięcie punktów, w zależności od czasu popełnienia wykroczenia.

Zmiany w ustawodawstwie – spostrzeżenia i komentarze

Bez wątpienia obecne modyfikacje ukazują gotowość legislatorów do powrotu do starych zasad, jeśli nowe prawo tworzy więcej kłopotów niż pożytku. To ważna lekcja dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i osób zainteresowanych zmianami w polskim systemie prawnym.

Podsumowując…

W związku ze wspomnianymi zmianami w prawie, z całą pewnością zalecamy wszystkim kierowcom baczne obserwowanie najnowszych informacji w tej materii i, co najistotniejsze, przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Niezależnie od możliwych zmian w systemie punktów karnych.

08 mar

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Zmianie mają ulec także przepisy następujących ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym; o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; o transporcie drogowym; o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Jakie zmiany zakłada projekt?

W ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw proponuje się następujące zmiany:

1) Utrzymanie możliwości ubiegania się o rekompensowanie z budżetu państwa utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników niebędących operatorami publicznego transportu zbiorowego. Umożliwi to szeroką dostępność biletów z ulgą ustawową dla pasażerów, zarówno w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, jak i przewozach realizowanych przez tzw. przewoźników komercyjnych;

2) Odstąpienie od mającej wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. zmiany wprowadzającej potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

3) Zmiana przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. „in-house”) na podstawie ustawy — Prawo zamówień publicznych;

4) Zmiana przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. „in-house”) na podstawie ustawy — Prawo zamówień publicznych;

5) Zmiana planowanego od 1 stycznia 2024 r. sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej opartego na pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanej do wykonywania w planach transportowych poszczególnych województw;

6) Wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem oprócz rocznych umów o dopłatę także wieloletnich umów o dopłatę;

7) Utworzenie rezerwy w kwocie stanowiącej równowartość 5% środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;

8) Utrzymanie od 2024 roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu;

9) Wprowadzenie możliwości ustanowienia na obszarze danego województwa zintegrowanego systemu taryfowobiletowego obowiązującego w jego granicach;

10) Przedłużenie do 31 grudnia 2025 r. vacatio legis przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

03 paź

Przewóz rzeczy wartościowych – co warto wiedzieć?

Czym są rzeczy wartościowe, jak je przewozić i co warto wiedzieć? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czym są rzeczy wartościowe?

za rzeczy, a raczej ładunki wartościowe uznaje się te, które zawierają przedmioty:
– o znacznej wartości rynkowej (np. biżuterię, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki),
– wymagające szczególnej ochrony własności intelektualnej (np. prototypy maszyn lub inne obiekty przed ich premierą rynkową),
– unikatowe, np. wykonane na specjalne zamówienie, występujące tylko w jednym egzemplarzu,
– będące wytworami przemysłu farmaceutycznego, które należy szczególnie chronić przed nielegalnym wprowadzeniem do obrotu.

Jak prawidłowo przewozić rzeczy wartościowe?

Rzeczy wartościowe powinno się przewozić w taki sposób, aby zabezpieczyć je przede wszytskim przed kradzieżą oraz ewentualnym uszkodzeniem. Powinny być zatem zabezpieczone w odpowiednich opakowaniach, w zamkniętej jednostce ładunkowej, z zachowaniem szczególnej dbałości o bezpieczeństwo transportu.

Deklaracja wartości przesyłki

Polskie prawo nie definiuje wprost, jaką przesyłkę można uznać za wartościową. Istnieją jednak pewne standardy, których spełnienie wpływa na ewentualną późniejszą odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ich przewozem. Zgodnie z art. 40 Ustawy – Prawo przewozowe – jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym.

Ustalenie wysokości odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki

Kwestia ustalania wysokości odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki zostało uregulowa w art. 80 Ustawy – Prawo Przewozowe. Zgodnie z jego brzmieniem:
wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:
1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo
2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź
3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

08 lip

Licencja transportowa – czy można jej użyczyć?

Uzyskanie licencji transportowej to wcale nie taka prosta sprawa. Aby otrzymać ten dokumenty, należy dopełnić określonych wymogów. Czy zatem licencja transportowa może zostać użyczona osobie trzeciej?

Licencja transportowa – użyczenie

Zdobycie licencji transportowej wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia wielu formalności. Przepisy ustawy o transporcie drogowym na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009. Przepisy te, udzielają także odpowiedzi na tytułowe pytanie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym w brzmieniu: „zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią”.

Licencja transportowa – przeniesienie uprawnień

Istnieją jednak sytuacje, w których przeniesienie uprawnień przysługujących na podstawie licencji transportowej jest dopuszczalne. Należą do nich różnego rodzaju transformacje przedsiębiorstw, takie jak:
– połączenia,
– podziały,
– przekształcenia,
– nabycia.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym przeniesienia uprawnień w drodze decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał zezwolenie lub licencję, pod warunkiem: 

– spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego wymagań określonych w art. 5 ust. 2, który odwołuje się do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 – w odniesieniu do przejścia uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 
– spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego wymagań odpowiednio określonych w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2, lub art. 6 ust. 1 – w odniesieniu do przejścia uprawnień wynikających z licencji.

Użyczenie licencji osobie trzeciej – konsekwencje

Skoro użyczenie licencji osobie trzeciej jest zabronione, osoba, która decyduje się na takie działanie, powinna liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami takiego zachowania. Za taki czyn przedsiębiorcy grozi ryzyko cofnięcia dokumentu licencji transportowej, a nawet zakaz wykonywania zawodu przewoźnika.
10 cze

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku

Różnego rodzaju opóźnienia w branży transportowej, to jeden z najczęściej pojawiających się problemów występujących pomiędzy przewoźnikami a spedycją. W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat kar umownych. Czy jest możliwe zastosowanie jej wobec przewoźnika, który spóźnił się na miejsce załadunku.

Spóźnienie na załadunek a spóźnienie w dostawie towaru

Te dwa pojęcia należy rozróżnić. Kwestia opóźnienia w dostawie towaru została uregulowana zarówno w przepisach krajowych, jak i Konwencji CMR. Natomiast westia spóźnienia na załudunek nie została prawnie uregulowana. Oznacza to zatem, że korzystająć z zasady swobody umów, strony mogą w treści umowy taką karę ustanowić.

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku – po co ten zapis?

Przedsiębiorstwa spedycyjne bardzo często w swoich umowach umieszczają zapis dotyczący kary umownej za spóźnienie na miejsce załadunku. Weiele firm stosuje taki zapis oczywiście w celu zabezpieczenia swojego interesu. Brak zapisu o karze umownej za spóźnienie na miejsce załadunku sprawiałby, że w razie powstania jakiejkolwiek szkody po stronie zlecającego transport, przedsiębiorstwu przysługiwałyby wyłącznie roszczenia odszkodowawcze, które są znaczenie cięższe do wyegzekwowania, niż kara umowna.

Kara umowna za spóźnienie na miejsce załadunku – wysokość

Najczęstsze jest wyznaczanie kary umownej w wysokości umówionego wynagrodzenia za transport. Stanowi to swego rodzaju nadużycie. W sytuacji gdy nie zgadzasz się z nałożoną na Ciebie karą umowną, możesz ją kwestionować, np.: poprzez przedstawienie dowodów, które potwierdzałyby, że spóźnienie wyrządziło kontahentowi jakąkolwiek szkodę.
Najważniejsze w zawieraniu umów jest dokładne zapoznanie się z ich treścią. Pamiętaj, że wielokrotnie zapisy, które wydają się irracjonalne, są zgodne z prawem, ale możliwe do modyfikacji przez strony. Dlatego za każdym razem, podpisując umowę, warto ją omówić z prawnikiem.