30 wrz

Uproszczenia w CEIDG

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Sejm pracuje nad wprowadzeniem uproszczeń do procedury dokonywania wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Co dokładnie ma się zmienić? Przeczytajcie ten artykuł.

CEIDG jest rejestrem zbierającym informacje o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, prowadzonych przez osoby fizyczne. Jego uruchomienie miało dać przedsiębiorcom możliwość nieodpłatnej rejestracji, ale też aktualizacji danych z wykorzystaniem Internetu.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest efektem czynności prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki. Jej główne założenia to uproszczenie procedur wykreślania i dokonywania poprawek wpisów w CEIDG. Obecnie dla takiego wykreślenia wymagane jest potwierdzenie od ministra właściwego ds. gospodarki – nawet jeśli mowa o przypadkach oczywistych (np. śmierć przedsiębiorcy).

Dodatkowo ujednolicone mają zostać zasady otrzymywania zaświadczeń z rejestru, poszerzone dane figurujące we wpisie CEIDG, a także ograniczone dane podawane przy zawieszeniu działalności gospodarczej.

Swoistą nowością będzie uprawnienie przedsiębiorcy do rezygnacji z dokonania wpisu przez faktycznym rozpoczęciem działalności gospodarczej. Teraz dokonuje się tzw. wpisów z datą przyszłą – nawet jeśli przedsiębiorca nie rozpoczął działalności, musi zostać z rejestru wykreślony w odpowiedniej procedurze, a informacje o tym fakcie zostaną w CEIDG.

Wygląda więc na to, że zmiany ułatwią życie zarówno urzędnikom jak i osobom prowadzącym firmy. Pozostaje tylko czekać, by nowela weszła w życie 🙂