25 lis

W budżecie brakuje 30 miliardów z VAT

Obecnie obowiązującym przepisom w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) wiele brakuje do doskonałości. Powoduje to ogromną lukę w budżecie, sięgającą aż 30 miliardów złotych. Jedyną szansą na zmianę tej trudnej sytuacji jest nowelizacja ustawy o VAT i usprawnienie tego podatku.

Niektóre szacunki mówią nawet, że luka w VAT za rok 2015 wyniesie ponad 50 miliardów złotych. Zdaniem specjalistów nie jest to do końca właściwy szacunek, bo różnych sposobów na obliczenie luki nie brakuje. W tym wypadku do brakującej kwoty włączono zamianę obniżonych stawek podatku na stawkę podstawową. Ten element z całą pewnością nie stanie się dochodem budżetowym.

Inny sposób określenia luki zakłada, że jest ona złożona z nieuiszczonych przez podatników należności oraz nienależnych zwrotów podatku. W takim sensie luka miałaby wynosić 2% Produktu Krajowego Brutto (PKB). Jeden procent równa się w przybliżeniu 17 miliardom złotych.

Duży wpływ na taki stan podatku VAT ma jego spadająca efektywność fiskalna. Nie da się ukryć, że to utracone dochody budżetowe, które należałoby przynajmniej w części odzyskać…