18 lis

Trudniej o indywidualną interpretacją podatkową

Jak już wspominaliśmy na blogu, szczególnie przy okazji wpisów dotyczących spółek, 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie duża nowelizacja Ordynacji podatkowej. Okazuje się, że zmieni ona przepisy o indywidualnych interpretacjach podatkowych. Mówiąc nieco ściślej – wprowadzone zostaną pewne ograniczenia w uzyskiwaniu takich interpretacji.

Główną planowaną zmianą jest to, że podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej, jeśli kierowane przez niego zapytanie będzie tożsame z już obowiązującą interpretacją ogólną – o ile była ona wydana w dokładnie takim samym stanie prawnym.

Z zakresu zapytania o interpretację indywidualną wyłączone zostaną te przepisy prawa podatkowego, które dotyczą właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych, a także organów kontroli skarbowej.

W związku z tym podatnik nie będzie uprawniony do zapytań o interpretację podatkową takich przepisów, które kieruje się do organów podatkowych.

Nie ma jednak powodów do zmartwień. Wszystkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika, zgodnie z zasadą in dubio pro tributario.