30 gru

Grzywna albo więzienie w święta?

Grzywna albo więzienie w święta
Grzywna albo więzienie w święta

Grzywna albo więzienie w święta

Okres świąt Bożego Narodzenia, a potem sylwestrowej nocy, kojarzy się zwykle pozytywnie. Zabawa, radość, spotkania z rodziną i znajomymi. Z drugiej strony czas ten powoduje, że ludzie zdecydowanie częściej przejawiają zachowania, które podlegają karze. I mowa tu nie tylko o karze takiej jak grzywna, nałożonej w drodze mandatu karnego, ale nawet o pozbawieniu wolności. Co więcej, niekiedy takie zachowania wynikają ze zwykłej nieświadomości.

Read More

18 gru

Optymalizacja podatkowa. Co to takiego?

Optymalizacja podatkowa
Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa, najogólniej rzecz ujmując, to działania nakierowane na zmniejszenie wysokości podatków, które firma musi płacić Skarbowi Państwa. Mowa tu tak o ograniczeniu należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT), czy nawet podatku dochodowego od osób prawnych (PIT).

Read More

11 gru

Podatnik VAT a deklaracje i plik JPK_VAT

Nie od dziś podatnicy podatku od towarów i usług muszą składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT – miesięczne bądź kwartalne. Składa się je do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie), którego deklaracja dotyczy. Tak w lutym składa się deklarację za styczeń, a w kwietniu za I kwartał danego roku – dalej obowiązują podobne zasady. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zmienił się jednak sposób składania deklaracji VAT, a pojawiły się na gruncie tego podatku także nowe obowiązki.

Read More