11 gru

Podatnik VAT a deklaracje i plik JPK_VAT

Nie od dziś podatnicy podatku od towarów i usług muszą składać do urzędu skarbowego deklaracje VAT – miesięczne bądź kwartalne. Składa się je do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale (jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie), którego deklaracja dotyczy. Tak w lutym składa się deklarację za styczeń, a w kwietniu za I kwartał danego roku – dalej obowiązują podobne zasady. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zmienił się jednak sposób składania deklaracji VAT, a pojawiły się na gruncie tego podatku także nowe obowiązki.

Jeszcze całkiem niedawno, bo w 2017 roku, deklaracje VAT-7 (miesięczne) bądź VAT-7K (kwartalne), mogły być wysyłane do urzędu skarbowego w tradycyjnej, papierowej formie. Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy, nakładające na podatników obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej.

Z jednej strony jest to ułatwienie, bo nie trzeba wybierać się na pocztę, a co więcej – nie trzeba też posiadać specjalnych programów do wysyłki deklaracji przez Internet. Ministerstwo Finansów przygotowało interaktywne formularze PDF, do których edycji i wysyłki wystarczy najbardziej popularna przeglądarka plików PDF – Adobe Acrobat Reader, z zainstalowaną odpowiednią wtyczką o nazwie „e-Deklaracje”.

Z drugiej strony proces ten komplikuje się w zależności od prowadzonej formy działalności gospodarczej. W podstawowej, jednoosobowej działalności, do potwierdzenia tożsamości wysyłającego deklarację wystarczy Profil Zaufany ePUAP, gdzie uwierzytelnienie następuje bezpośrednio przez platformę (po wcześniejszym aktywowaniu ePUAP w wybranym urzędzie) lub przez bankowość elektroniczną. Niestety dla spółek handlowych, w tym najbardziej popularnej z nich – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, potwierdzenie tożsamości wymaga już posiadania podpisu kwalifikowanego. Tymczasem podpis kwalifikowany wiąże się z koniecznością zakupu karty oraz specjalnego czytnika kart, podłączanych do komputera z wykorzystaniem portu USB. Karta, czytnik, jak i każde przedłużenie ważności podpisu kwalifikowanego wiąże się z opłatami.

Kolejnym obowiązkiem, obok składania deklaracji VAT, jest wprowadzany stopniowo od kilku lat Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT. Dziś obowiązek wysyłki takich plików dotyczy już wszystkich podatników VAT – niezależnie od tego, czy mowa tu o mikro, małych, średnich, albo dużych przedsiębiorcach. Samo przygotowanie i wysyłka pliku JPK_VAT nie jest trudna – można wykorzystać do tego aplikację Ministerstwa Finansów e-mikrofirma, która posiada moduł do wystawiania faktur sprzedażowych i ewidencjonowania faktur kosztowych. Na tej podstawie aplikacja sama tworzy plik JPK_VAT i po uwierzytelnieniu Profilem Zaufanym ePUAP (niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej), wysyła go do właściwego urzędu skarbowego.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: Inf. własna