18 gru

Optymalizacja podatkowa. Co to takiego?

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa, najogólniej rzecz ujmując, to działania nakierowane na zmniejszenie wysokości podatków, które firma musi płacić Skarbowi Państwa. Mowa tu tak o ograniczeniu należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT), czy nawet podatku dochodowego od osób prawnych (PIT).

Optymalizacja podatkowa legalna i nielegalna

Co istotne, optymalizacja podatkowa dzieli się na działania legalne, jak i niestety te mniej legalne. Na potrzeby artykułu skupimy się jednak na tych pierwszych.
Optymalizacja podatkowa nie jest prosta do wdrożenia, stąd często konieczne okazuje się zlecenie tego specjalistom, dla przykładu doradcom podatkowym czy kancelariom prawnym zajmującym się optymalizacją.

Być na bieżąco

To tym bardziej ważne, że duża część przygotowania strategii optymalizacji podatkowej opiera się o analizę bieżących nowelizacji ustaw, nowych orzeczeń sądów bądź interpretacji organów skarbowych. Często sięgać trzeba też do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawieranych między Polską a innymi krajami. Ta sytuacja wiąże się szczególnie z optymalizacją podatkową poprzez zakładanie spółek za granicą lub zmianę rezydencji podatkowej – w państwach, gdzie należności podatkowe są zwyczajnie niższe.

Metody trudne i łatwe

Optymalizacja podatkowa to również mniej lub bardziej zaawansowane metody. Za podstawę optymalizacji podatkowej można uznać już generowanie takich kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, by ograniczyć finalnie dochód, od którego zapłaci się podatek. Bardziej zaawansowaną metodą jest wspomniana spółka w innym państwie, o korzystniejszej polityce podatkowej. Pośrednio optymalizacji sprzyja też rozliczanie się z podatku kwartalnie. Raz, że podatek płaci się wtedy rzadziej. Dwa, że ma się więcej czasu na generowanie kosztów.

Lepiej za granicą

Paradoksalnie skorzystanie z pomocy specjalisty w optymalizacji podatkowej może być kosztowne, ale w dłuższej perspektywie może przynieść wymierne oszczędności. Co ciekawe, pod tym względem łatwiejsza do zastosowania może być optymalizacja o charakterze międzynarodowym – zagraniczne systemy prawne wykazują bowiem niekiedy większą liberalność podatkową, niż system prawa polskiego.

Należy jednak pamiętać, że optymalizacja podatkowa powinna opierać się o działania legalne. W przeciwnym razie nie można mówić już o unikaniu opodatkowania, a o uchylaniu się od opodatkowania.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: Inf. własna