27 lip

Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej a egzekucja komornicza

W tym artykule zajmiemy się bardzo istotnym, a przy tym ciekawym zagadnieniem. Mowa o egzekucji komorniczej z wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Co do zasady wynagrodzenia takie nie podlegają ochronie przed potrąceniem, jednak praktycznie uzależnia się to od tego, czy są one stałym i głównym źródłem dochodu zleceniobiorcy. Read More

20 lip

Autostrada A4 pierwsza z prywatnym e-mytem

Od dziś, czyli środy 20 lipca 2016 roku, na blisko sześćdziesięciokilometrowym odcinku autostrady A4 zarządzanym przez jednego z koncesjonariuszy – Stalexport – wprowadzone zostało pierwsze w Polsce prywatne e-myto. To dobre rozwiązanie dla kierowców, ale problem dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które od lat próbuje ujednolicić system opłat na autostradach… Read More

13 lip

Podatnicy VAT nie uzyskają interpretacji podatkowych w przedmiocie nadużycia prawa

Od 15 lipca 2016 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz 926), która wprowadzi dotąd nieznaną instytucję, jaką jest ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego. W praktyce odnosi się ona przede wszystkim do podatków dochodowych (od osób fizycznych – PIT i od osób prawnych – CIT) i dlatego organy podatkowe prawdopodobnie będą musiały poczekać z jej stosowaniem do nowego roku. Klauzula obejścia prawa nie dotyczy natomiast podatku od towarów i usług (VAT). Od 15 lipca zmienione zostaną jednak również przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), która wprowadzi pojęcie „nadużycia prawa” w odniesieniu do legalnych czynności dokonywanych przez podatników VAT. Fiskus będzie mógł je podważyć, powołując się właśnie na to pojęcie w toku zwykłego postępowania podatkowego bądź kontrolnego. Read More

06 lip

Umowa o pracę potwierdzana pisemnie już od 1 września

1 września 2016 roku wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). Jedną z najważniejszych zmian będzie nałożenie na pracodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu obowiązku pisemnego potwierdzenia umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Read More