13 lip

Podatnicy VAT nie uzyskają interpretacji podatkowych w przedmiocie nadużycia prawa

Od 15 lipca 2016 roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz 926), która wprowadzi dotąd nieznaną instytucję, jaką jest ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego. W praktyce odnosi się ona przede wszystkim do podatków dochodowych (od osób fizycznych – PIT i od osób prawnych – CIT) i dlatego organy podatkowe prawdopodobnie będą musiały poczekać z jej stosowaniem do nowego roku. Klauzula obejścia prawa nie dotyczy natomiast podatku od towarów i usług (VAT). Od 15 lipca zmienione zostaną jednak również przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), która wprowadzi pojęcie „nadużycia prawa” w odniesieniu do legalnych czynności dokonywanych przez podatników VAT. Fiskus będzie mógł je podważyć, powołując się właśnie na to pojęcie w toku zwykłego postępowania podatkowego bądź kontrolnego.

Z przepisów wchodzącej na dniach nowelizacji ustawy o VAT jasno wynika, że organy podatkowe zyskają uprawnienie do zakwestionowania każdej legalnej czynności objętej opodatkowaniem VAT. Wystarczy, by uznał, iż była ona skierowana na osiągnięcie korzyści podatkowych, rozumianych tutaj jako obniżenie opodatkowania. Chodzi w tym wypadku oczywiście o zwiększenie odliczenia VAT naliczonego bądź zwiększenie kwoty zwrotu VAT.

Efektem zmian, choć w słusznym celu zapobiegania wyłudzeniom podatku VAT, będzie dość kuriozalna sytuacja, kiedy nawet zwykły rabat będzie można uznać za czynność nakierowaną na korzyść podatkową, a więc obniżenie opodatkowania.

Co więcej, w sytuacjach, co do których będzie istniało uzasadnione przypuszczenie, że mogą one stanowić nadużycie prawa, nie da się uzyskać indywidualnej interpretacji podatkowej i korzystać z ochrony wynikającej z takiej interpretacji (o tym art. 14b § 5b oraz art. 14na O.p.).

Jeśli natomiast na gruncie ustawy o VAT stosowano by ogólną klauzulę obejścia prawa podatkowego, podatnik mający w tym interes, mógłby chociażby wystąpić o wydanie opinii do Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ponad to przysługiwałoby mu prawo do skorzystania z opinii zabezpieczającej. Nowelizacja z 13 maja 2016 roku wskazuje jednak, że zamierzeniem było wyłączenie wszelkich form ochrony podatnika w sytuacji nadużycia prawa z art. 5 ust. 5 ustawy o VAT.

Wniosek z tego wszystkiego płynie bardzo prosty: od 15 lipca 2016 roku podatnicy VAT muszą się mieć zdecydowanie bardziej na baczności…

 

Źródło informacji: ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrot-podatku/744041,Podatnik-VAT-bez-mozliwosci-uzyskania-interpretacji-w-sprawie-naduzycia-prawa.html