01 wrz

Zmiany w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Stale śledzimy informacje o nowelizacjach ustaw, które najbardziej zainteresują przedsiębiorców. Wszystko dlatego, by nasi Klienci mogli znaleźć w jednym miejscu to, co potrzebne do prowadzenia biznesu. Tym razem zajmiemy się zmianami w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. Spowoduje to nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz kilku innych aktów.

Ustawodawca określił w przepisach maksymalną stawkę, jakiej nie mogą przekroczyć podatki od nieruchomości w skali roku. Do tej granicy wysokość podatku określają zaś indywidualnie gminy jako opłaty lokalne – biorąc pod uwagę m.in. ilość mieszkańców, rodzaje zabudowań, ich przeznaczenie itp.

Nie ulega wątpliwości, że za budynki mieszkalne podatek ten jest naprawdę mały, bo wynosi nie więcej niż 0,75 zł za metr kwadratowy na rok. W zdecydowanie gorszej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy. Dla budynków wykorzystywanych przez nich do prowadzenia działalności gospodarczej kwota ta to maksymalnie aż 23,13 za metr kwadratowy na rok.

Dlatego właściciele firm starają się znaleźć na tym polu możliwość ograniczenia kosztów podatkowych. Dotychczas udawało się to dzięki art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on, że stawka podatku przewidziana dla przedsiębiorców może nie być stosowana wobec budynków, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności ze względów technicznych.

Rzecz jasna owe względy techniczne to pojęcie nieostre, którego w ustawie już nie uściślono. Związane z tą sytuacją nadużycia w postaci obniżania lub całkowitego braku opodatkowania mają zostać ograniczone przez wspomnianą wcześniej nowelizację już od 2016 roku.

W myśl planowanych zmian usunięte zostanie sformułowanie względy techniczne. Jego miejsce zajmie wymóg trwałego (a nie czasowego – np. na okres remontu) wyłączenia budynku z użytkowania. Oznacza to, że dla obniżenia bądź braku opodatkowania podatkiem od nieruchomości konieczne będzie posiadanie decyzji o rozbiórce budynku. Stanowisko to potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.

Jak widać, nowela nie będzie niestety korzystna dla przedsiębiorców i narazi ich na wysokie koszty związane z wykorzystywaniem budynków do prowadzenia działalności gospodarczej…