16 lip

Przedsiębiorca transportowy a obowiązki dopełniane przez Internet

Wielu naszych Klientów żali się, że procedury związane z transportem wymagają operowania dużymi ilościami dokumentów w formie papierowej. To w oczywisty sposób czasochłonne, męczące i często prowadzi do błędów czy braków w dokumentacji. Dlatego wychodząc naprzeciw temu problemowi zajmiemy się dzisiaj sposobami korzystania z Elektronicznego Punktu Kontaktowego. Pozwala on załatwić przedsiębiorcom wiele spraw prowadzonych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w sposób znacznie prostszy – przez Internet.

Jest to możliwość szczególnie ważna, jako że każdy przedsiębiorca ma obowiązek informowania GITD o wszelkich zmianach w nazwie czy adresie przedsiębiorstwa, ale także o zmianie osoby zarządzającej transportem lub o nowej lokalizacji bazy transportowej. Co więcej, w ten sposób można również uzyskać wtórniki konkretnych licencji i zezwoleń.

Wykorzystanie Elektronicznego Punktu Kontaktowego do dopełnienia tych obowiązków ułatwi funkcjonowanie w obrocie nie tylko przedsiębiorcom, ale też samym urzędnikom. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na dzień 29 czerwca 2015 roku w bazie CEIDG w kategorii transportu drogowego znajdowało się blisko 106 tysięcy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. To czyni ten sektor usług najliczniejszym w Polsce i doskonale oddaje ogrom koniecznych do wymiany dokumentów.

Do załatwiania spraw elektronicznie potrzebny jest jednak profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Utworzenie profilu zaufanego jest stosunkowo proste. Wystarczy zalogować się na platformie ePUAP i złożyć wniosek o utworzenie profilu. Jeśli posiada się podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, można potwierdzić swoją tożsamość w ten sposób. Jeśli nie, należy w tym celu udać się w ciągu czternastu dni do punktu potwierdzającego profil.