12 lis

Pracownicze Plany Kapitałowe. Umowy do 12 listopada

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Firmy, które na ostatni dzień 2018 roku zatrudniały przeszło 250 pracowników, muszą wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Zgodnie z założeniem miały one obowiązek podpisać umowy o prowadzenie takich planów do dziś, czyli do 12 listopada 2019 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to takiego?

Pracownicze Plany Kapitałowe to umowa, którą firma mająca ponad 250 pracowników, zobligowana jest zawrzeć z wybraną instytucją finansową. Wówczas pracownicy, w których to imieniu podpisano umowę, zostają uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czas na zawarcie umowy minął 12 listopada.

Etapy wprowadzania PPK

To nie pierwszy etap działań, których przedmiotem są Pracownicze Plany Kapitałowe. Wcześniej, do 25 września, firmy musiały w porozumieniu z reprezentacją pracowników wybrać instytucję finansową, z którą potem będą chciały podpisać umowę. Tymczasem do 25 października konieczne było podpisanie umów nie tyle o prowadzenie, co o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Do 26 października umowy zawarło 97% zobowiązanych do tego podmiotów.

Umowa o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest umową zawieraną w imieniu pracowników (w przeciwieństwie do umowy o zarządzanie, która reguluje stosunki pomiędzy firmą a instytucją finansową – przyp. aut). Tymczasem umowa o prowadzenie PPK ma określać m.in. zasady gromadzenia środków oraz zarządzania nimi.

Wpłaty na PPK

Co ciekawe, pierwsze wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powinny być naliczone i pobrane już przy pierwszym wynagrodzeniu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. Przekazanie ich do instytucji finansowej winno nastąpić natomiast w miesiącu następującym po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Kto jeszcze dołączy?

Do programu PPK od 1 stycznia 2020 roku dołączą także firmy, które na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniały minimum 50 osób.

Dobra wola czy obowiązek?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, długoterminowy system oszczędzania, do którego mogą przystąpić wszyscy zatrudnieni, którzy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom rentowemu oraz emerytalnemu. Powstające w ten sposób oszczędności mają pochodzić nie tylko od pracowników, ale także od pracodawców i państwa.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://kadry.infor.pl