05 mar

Amortyzacja samochodu osobowego. Wątpliwości

Amortyzacja samochodu osobowego

Amortyzacja samochodu osobowego

Nowe przepisy dotyczące interesującego wielu przedsiębiorców tematu, jakim jest amortyzacja samochodu osobowego, rodzą wiele wątpliwości. Zmiany wynikają z nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), Ordynacji podatkowej ora niektórych innych ustaw, podjętej pod koniec października ubiegłego roku. Dotyczy ona innych niż dotychczasowe rozwiązań w zakresie konsekwencji podatkowych korzystania z samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Do przepisów tych swój komentarz z objaśnieniami zapowiada Ministerstwo Finansów.

Amortyzacja do wyjaśnienia

Business Centre Club (BCC) zwróciło się do resortu finansów z uwagami, a także pomysłami co do samochodów osobowych, które zostały nabyte oraz wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia bieżącego roku, a od którego nadal prowadzone są odpisy amortyzacyjne.

BCC wskazało też, że nowe przepisy nie zawierają jasno określonych przepisów przejściowych. Dlatego Ministerstwo Finansów w komentarzu z objaśnieniem winno wyraźnie wskazać, czego tyczą się obecne wyższe limity odpisów amortyzacyjnych. Mowa nie tylko o pojazdach, które zostały nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku, ale także o tych, które nabyto i wprowadzono do ewidencji przed 1 stycznia bieżącego roku, a których amortyzacja wciąż trwa.

Co z wynajmującymi samochody?

Dodatkowo BCC sugeruje, aby w komentarzu wskazać, przedsiębiorcy, którzy w ramach przedmiotu swojej działalności zajmują się odpłatnym oddawaniem do używania samochodów osobowych – np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innych – mają prawo do pełnej amortyzacji tych samochodów, jeśli były nabyte, wprowadzone do ewidencji i nie w pełni zamortyzowane przed 1 stycznia 2019.

Ma to zapobiec rozbieżności w interpretacji przepisów, pochodzących z dwóch różnych, ale równolegle obowiązujących regulacji.

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: Infor.pl