29 kwi

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r.

W 2022 r. zapowiada się duża nowelizacja Kodeksu pracy. Proponowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim regulacji dotyczących urlopu oraz kwestii rodzicielskich.

Nowelizacja Kodeksu pracy – podstawy

Podstawą nowelizacji jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do dwóch dyrektyw:
1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Nowelizacja Kodeksu pracy – najważniejsze zmiany

Zapowiadanych zmian jest sporo. Kręcą się one wokół tematów związanych z urlopem czy kwestiami rodziców i ich dzieci. Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do równego traktowania kwestii rodzicielskich zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą m.in.:

1. wprowadzenia możliwości ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli będzie zatrudniony do wykonywania innego rodzaju prac,
2. dodatkowego urlopu opiekuńczego.

24 kwi

S24 – elektroniczne założenie spółki

Założenie spółki to konieczność dopełnienia szeregu formalności. Dzięki portalowi S24 prowadzonemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, niektóre ze spółek można założyć także przez Internet. Rozwiązanie choć ma wiele zalet, nie jest całkowicie pozbawione wad.

Jakie spółki można założyć w ten sposób?

Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę:

– jawną,
– komandytową,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– prostą spółkę akcyjną.

Zalety systemu S24

Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności wychodzenia z domu. Wszystkie formalności można dopełnić zdalnie. Ponadto, opłata sądowa w tym przypadku jest niższa, aż o połowę.

Wady systemy S24

System ten nie jest jednak pozbawiony wad. Należy pamiętacz, że podczas elektronicznego zakładania spółki, możliwości związane z modyfikowaniem umowy spółki są ograniczone. Ponadto, kapitał zakładowy może być wówczas uiszczony wyłącznie za pomocą wkładów pieniężnych.