18 sty

Praca „na czarno”, czyli czym grozi zatrudnienie pracownika bez umowy?

Praca „na czarno” to potoczne określenie pracy, która jest wykonywana bez uprzedniego zawarcia jakiejkolwiek umowy łączącej strony – zarówno umowy o pracę jak i innej umowy cywilnoprawnej. Praca „na czarno” dla wielu z pracowników kojarzy się z większą ilością gotówki, w praktyce jednak konsekwencje zatrudnienia „na czarno” ponoszą obie strony tej nieuczciwej formy współpracy.

Read More