25 sty

Intercyza a wspólne rozliczanie podatków – czy to możliwe?

Polskie prawo podatkowe daje małżonkom możliwość wspólnego rozliczania swoich podatków. Wiele małżeństw decyduje się na ten krok, ponieważ prowadzi on do zmniejszenia wysokości podatku dochodowego. Często jednak małżonkowie decydują się na podpisanie tak zwanej intercyzy, ale czy wtedy nadal możliwe jest wspólne rozliczanie podatków?

Czym jest „intercyza”?

Umowa majątkowa małżeńska, potocznie zwana intercyzą, to umowa, która prowadzi do zmiany ustawowego porządku majątkowego. Intercyza ma na celu przede wszystkim ochronę majątku drugiego małżonka. Jest to przede wszystkim korzystne dla małżeństw, w których każde lub jedno z małżonków prowadzi swój biznes. Należy pamiętać, że intercyza może być zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Wspólne rozliczanie małżonków – warunki

Możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego dotyczy małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:
1. przez cały rok podatkowy lub
2. od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.
Oprócz wyżej wymienionych warunków należy również pamiętać, że w sytuacji gdy jeden z małżonków rozlicza się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego) bądź na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, wówczas złożenie wspólnego zeznania podatkowego nie będzie możliwe.

Intercyza – warto, czy nie?

Coraz więcej młodych ludzi jest naprawdę bardzo przedsiębiorczych. Choć utarło się, że intercyza ma chronić majątek jednego z małżonków, w sytuacji gdy ten drugi dopuści się zdrady, należy stanowczo uznać takie twierdzenie za mit. Intercyza ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie majątku rodziny w sytuacji gdy zła decyzja biznesowa pociągnęłaby za sobą jakiekolwiek straty majątkowe.