27 lis

Już w 2019 rok CIT w stawce 9%

Nieco ponad tydzień temu opublikowana została Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159). Nowelizacja wprowadza kilka zmian, jednak bez wątpienia najważniejsza to wprowadzenie w 2019 roku stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w stawce 9%.

Read More

19 lis

Zwolnienie podmiotowe a zwolnienie przedmiotowe z podatku od towarów i usług (VAT)

Duża część przedsiębiorców, która z jakichś względów chce bądź musi płacić podatek od towarów i usług (VAT), korzysta z możliwości z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tak wysokim VAT naliczonym, by VAT należny odprowadzany do urzędu skarbowego z tytułu sprzedaży był jak najmniejszy. Popularne jest obniżanie w ten sposób podatku należnego Skarbowi Państwa do zera, a nawet – przewyższanie sprzedaży kosztami, aby to urząd skarbowy musiał zwrócić przedsiębiorcy część VAT. Niestety ta ostatnia praktyka często wkracza w sferę nadużyć – mowa o rodzaju przestępczości gospodarczej, polegającej na wyłudzaniu podatku VAT, co potocznie nazywa się zjawiskiem „mafii VAT-owskiej”. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą jednak w ogóle mieć do czynienia z podatkiem od towarów i usług.

Read More

13 lis

Działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu a koszty uzyskania przychodu

Często spotykanym w praktyce rozwiązaniem, szczególnie wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jest rejestrowanie tej działalności pod adresem swojego zamieszkania, a więc de facto – we własnym mieszkaniu. Wówczas adres rejestrowy i adres zamieszkania przedsiębiorcy są ze sobą tożsame. Być może nie każdy o tym myśli, ale wywołuje to konkretne skutki podatkowe – korzystne dla przedsiębiorcy.

Read More

05 lis

Gdzie płacić PIT za zleceniobiorcę?

Zleceniodawca będący przedsiębiorcą, odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) jako płatnik, za zleceniobiorcę będącego podatnikiem. Pytanie – gdzie je odprowadza? Zasadniczo do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zleceniobiorcy, jednak nie zawsze. O takich właśnie wyjątkach w dzisiejszym wpisie.

Read More