28 gru

Kto wyznacza miejsca parkingowe przy szpitalu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczenie miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz pobieranie opłat z tytułu postoju pojazdu mających miejsce poza obszarem drogi publicznej to uprawnienie właściciela terenu bądź jego zarządcy. Jak będzie w przypadku miejsc parkingowych obok szpitala? Read More

21 gru

Pakiet przewozowy od lutego

To już pewne. Pakiet przewozowy, który pierwotnie miał zacząć obowiązywać już w styczniu 2017 roku, wejdzie w życie miesiąc później – od lutego. Projektowane rozwiązania nakierowane są na ułatwienie śledzenia transportów paliwowych i z innymi wrażliwymi towarami. Wszystko po to, by zwalczać zjawisko tzw. „mafii paliwowej”, czyli oszustw na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) czy podatku akcyzowego przy handlu paliwami. Read More

14 gru

Nawet 50 euro za zgłoszenie pracownika transportowego we Francji!

W lipcu tego roku we Francji weszła w życie ustawa Loi Macron. Wydano do niej również rozporządzenie, które przewiduje zgłaszanie tamtejszemu resortowi pracy zaświadczeń o oddelegowaniu kierowcy bądź w przypadku innych branż – zgłoszeń o oddelegowaniu – z wykorzystaniem platformy SIPSI, działającej pod adresem internetowym http://sipsi.travail.gouv.fr. Dotychczas taki sposób zgłoszenia był fakultatywny. Od 1 stycznia 2017 roku w odniesieniu do kierowców ulegnie to jednak zmianie… Read More