28 gru

Kto wyznacza miejsca parkingowe przy szpitalu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczenie miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych oraz pobieranie opłat z tytułu postoju pojazdu mających miejsce poza obszarem drogi publicznej to uprawnienie właściciela terenu bądź jego zarządcy. Jak będzie w przypadku miejsc parkingowych obok szpitala?

Wątpliwości wyniknęły z sytuacji pewnej osoby niepełnosprawnej, która regularnie przyjeżdżała do szpitala na zabiegi rehabilitacyjne. Pod budynkiem szpitala nie było miejsc dla niepełnosprawnych, więc osoba ta parkowała za ogrodzeniem – płacąc za to każdorazowo 5 złotych.

Wszystko wskazuje na to, że obszar parkingowy za ogrodzeniem znajduje się pod zarządem dyrekcji szpitala. W tym przypadku można spróbować złożyć wniosek o zwolnienie z opłat parkingowych bądź przygotowania miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio pod budynkiem szpitala.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, istnieje jeszcze możliwość zwrócenia się do rzecznika praw pacjenta, a dalej także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Co więcej, to rozwiązanie zostało już sprawdzone w praktyce – po interwencji pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku pod jednym z tamtejszych szpitali stworzono dodatkowego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dobrze też pamiętać, kto może otrzymać kartę parkingową wydawaną przez starostwo powiatowe:

  • osoba o obniżonej sprawności ruchowej
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji
  • osoba całkowicie niezdolna do pracy
  • osoba częściowo niezdolna do pracy przez wzgląd na schorzenia narządów ruchu

Co istotne, szpital winien pozytywnie rozpatrywać wnioski osób niepełnosprawnych o przygotowanie dla nich dodatkowych miejsc parkingowych.

Źródło informacji:
http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1004815,miejsca-postojowe-wokol-szpitala-wyznacza-jego-dyrekcja.html