09 mar

Zmiany w umowie spółki z o. o. – forma i koszty

Wielu przedsiębiorców prowadzi swoją działalność zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla jednym wydaje się to opcja zbyt sformalizowana i zbyt droga, a dla drugich – wiedzących jak to zrobić – opcja dość tania, a przy tym bardziej bezpieczna. Zawsze trzeba jednak pamiętać, że zmiany w umowie spółki z o. o. muszą mieć odpowiednią formę i zwykle kosztują wcale niemało.

Zmiany w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nawet najmniejsze, takie jak dla przykładu zmiana siedziby tej spółki (miejscowości, w której siedzibę ma organ zarządzający podmiotu), wymagają formy aktu notarialnego. Wymóg ten nosi rygor ad solemnitatem, co oznacza, że brak dotrzymania właściwej formy skutkuje nieważnością dokonywanej czynności prawnej.

Jeśli zaś chodzi o koszty, to przy zmianie umowy spółki najwięcej pochłonie opłata notarialna. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju dokonywanej czynności. Istotne, że inne zmiany, które nie powodują ingerencji w treść umowy, a więc dla przykładu zmiana adresu spółki (dokładnego miejsca działalności, ze wskazaniem nie tylko miejscowości, ale także ulicy i numeru domu), dla swojej ważności muszą przyjąć postać zwykłej uchwały wspólników. W tym przypadku zamiast formy aktu notarialnego wystarczy zwykła forma ad probationem, czyli dla celów dowodowych. Tym samym nie ma problemu wysokiej opłaty dla notariusza.

Niezależnie od tego, czy zmiana dotyczy umowy spółki czy też nie, obowiązkowe jest jej zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Takie zgłoszenie również podlega opłacie, tyle że sądowej. Ta co do zasady wynosi 350,00 złotych plus koszty przelewu, a więc razem nie więcej niż 360,00 złotych.

Na koniec dobra rada: jeśli macie do wprowadzenia w spółce z o. o. kilka zmian, lepiej nie rozbijajcie tego w czasie i zróbcie wszystko za jednym razem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Każda zmiana w odrębnej uchwale to oddzielna opłata sądowa i kolejne 350,00 zł „w plecy”. Jeśli wszystkie zmiany umieścicie w jednej uchwale, zapłacicie w KRS tylko raz… 🙂


Źródło informacji:
Inf. własna