08 maj

Umorzenie zaległości podatkowej – co musisz wiedzieć i jak się do tego przygotować?

Podatki są nieodłącznym elementem naszego życia, a brak terminowego ich opłacania może prowadzić do powstania zaległości podatkowych. Dla wielu osób walka z takimi zobowiązaniami finansowymi może być trudna i przytłaczająca. Na szczęście istnieje jednak pewna forma ulgi, która może przynieść ulgę dla podatników – umorzenie zaległości podatkowej. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest umorzenie zaległości podatkowej, jakie są kryteria kwalifikacji oraz jak się do tego przygotować.

Czym jest umorzenie zaległości podatkowej?

Umorzenie zaległości podatkowej oznacza, że organ podatkowy, czyli urząd skarbowy, decyduje się na częściowe lub całkowite odstąpienie od poboru zaległych podatków. Jest to możliwe w przypadku, gdy podatnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec fiskusa. Umorzenie może dotyczyć różnych rodzajów podatków, takich jak podatek dochodowy, VAT, podatek od nieruchomości itp.

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny może umorzyć:

– Zaległości podatkowe (w całości lub w części);
– Odsetki za zwłokę (w całości lub w części);
– Opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty podatku, lub zaległości podatkowej.

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie VAT, PIT i CIT.

W przypadku umorzenia całej zaległości, umorzeniu ulegają także odsetki. Jeśli zaś podatnik wystąpi jedynie o częściowe umorzenie zaległości, to odsetki za zwłokę zostaną umorzone proporcjonalnie.

Umorzenie zaległości podatkowej – jak je uzyskać?

Aby ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, musisz udowodnić, że znajdujesz się w sytuacji finansowej, która uniemożliwia ci uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych. W tym celu będziesz musiał dostarczyć odpowiednie dokumenty, takie jak bilans osobisty, wykaz majątku, dochody i wydatki.

Kolejnym warunkiem jest udokumentowanie, że podjęto wszelkie możliwe działania w celu uregulowania zaległości podatkowej. Oznacza to, że musisz wykazać, iż podejmujesz starania, aby spłacić długi, na przykład przez zawieranie umów spłat ratalnych, negocjacje z urzędem skarbowym itp. Organ podatkowy chce być pewien, że dłużnik rzeczywiście stara się rozwiązać problem.

Ważne jest również, aby niezwłocznie zgłosić się do urzędu skarbowego i złożyć odpowiednie dokumenty oraz wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Czasami podatnicy obawiają się zrobić ten krok, bojąc się, że zgłaszając swoje zaległości, zostaną ukarani. Jednak właśnie zaniedbanie tego kroku może przynieść niepożądane skutki, takie jak nałożenie kar finansowych.