11 mar

Ulga na dziecko – dla kogo?

Ulga na dziecko jest jedną z popularniejszych ulg, które stanowią wsparcie Państwa dla rodzin z dziećmi. Dzięki uldze na dziecko masz szansę płacić mniejsze podatki. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełniać określone wymogi. Jakie? O tym poniżej.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Z ulgi podatkowej na dziecko skorzystać mogą:
• rodzice,
• opiekunowie prawni,
• osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

Oprócz tego, z ulgi na dziecko skorzystać mogą jedynie osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych. Nie skorzystają z niej zatem osoby, które rozliczają się liniowo czy w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Czy ulga przysługuję na każde dziecko?

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Oprócz tego ulga ta przysługuje także na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Oprócz tego, z ulgi skorzystać będą mogli rodzice, których dziecko nie ukończyło 26 lat i które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł. Ulga ta również przysługuje na każde dziecko, o ile spełnione zostaną wyżej wymienione warunki.

Ulga na dziecko a limity dochodu

Oprócz spełniania powyższych przesłanek, istotne jest również, aby dochód rodzica, opiekuna prawnego czy osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej nie przekraczała:
• 112 000 zł – limit ten dotyczy osób, które przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim,
• 112 000 zł – limit ten dotyczy osób, które samotnie wychowują dziecko,
• 56 000 zł – limit ten dotyczy osób, które nie pozostawały w związku małżeńskim, również jeśli mało to miejsce przez część roku.