30 gru

Sprzedaż samochodu a opodatkowanie na zasadzie marży

Już od kilkudziesięciu lat najpopularniejszym kierunkiem, z którego kierowcy sprowadzają używane samochody, są Niemcy. Przede wszystkim dlatego, że pojazdy są tam tańsze, bardziej zadbane, a często też dobrych marek – Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen. Szeroko stosowanym rozwiązaniem jest sprowadzanie takich aut na potrzeby działalności gospodarczej, w tym tej polegającej na dalszej ich sprzedaży. Warto wskazać, iż zakup samochodu używanego za granicą można opodatkować na zasadzie marży. W jaki sposób jednak określić podstawę opodatkowania?

Art. 120 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054) – Ustawa o VAT – precyzuje, w jakich przypadkach ma zastosowanie opodatkowanie na zasadzie marży. Jednym z nich jest sprzedaż towarów używanych, tj. ruchomych dóbr materialnych, które nadają się do dalszego użytkowania w aktualnym stanie bądź po naprawie, a także inne dobra, o ile nie są to metale lub kamienie szlachetne. Potwierdza to więc stwierdzenie, że sprzedaż samochodu używanego może zostać opodatkowana właśnie w ten sposób.

Jeśli mowa o takim podatniku, który zajmuje się dostawą samochodów używanych, które wcześniej nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej celem dalszej sprzedaży tych pojazdów, podstawą opodatkowania będzie marża jako różnica kwoty sprzedaży i kwoty nabycia, pomniejszona o należny podatek.

Warto pamiętać, że dla opodatkowania na zasadzie marży konieczne jest jeszcze spełnienie dodatkowych warunków, wynikających m.in. z art. 120 ust. 10 Ustawy o VAT. Towar (w tym wypadku samochód) powinien bowiem zostać nabyty od określonego podmiotu – osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku VAT bądź podatku od wartości dodanej.

Przepis art. 120 Ustawy o VAT określa również w sposób szczegółowy procedury dostawy towarów używanych, co widać po sformułowaniach „kwota sprzedaży” oraz „kwota nabycia”, wspomnianych przy kwestii ustalania podstawy opodatkowania. Jak trzeba to rozumieć?

Otóż kwota nabycia to wszelkie składniki będące wynagrodzeniem, które pierwotny sprzedawca samochodu używanego przyjął od podatnika. Mówiąc prościej – kwota nabycia jest ceną zapłaconą przez podatnika na rzecz pierwotnego sprzedawcy. Nie wlicza się do niej chociażby podatków czy innych opłat, nawet gdy podatnik je poniósł, ale nie zapłacił ich bezpośrednio sprzedawcy.

Kwota sprzedaży natomiast obejmuje wszelkie składniki będące wynagrodzeniem uzyskanym bądź które zostanie uzyskane przez podatnika od nabywcy. W tym przypadku w kwotę sprzedaży wlicza się wszystkie podatki i inne opłaty obciążające nabywcę.

Rozstrzygając o podstawie opodatkowania na zasadzie marży w sytuacji opisanej na wstępie, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno się obliczyć różnicę pomiędzy całą kwotą, do zapłaty jakiej zobowiązany jest nabywca a kwotą nabycia, jaką podatnik zapłacił pierwotnemu sprzedawcy, ale pomniejszoną o należny podatek VAT.

Mamy nadzieję, że w ten sposób dokładnie wyjaśniliśmy model ustalania podstawy opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na zasadzie marży.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości służymy oczywiście pomocą – wystarczy do nas napisać na: kancelaria@bernardpiechota.pl 🙂