14 sie

Spółka cywilna – czy to podmiot prawa?

Spółka cywilna jest dość popularnym w Polsce sposobem na prowadzenie działalności gospodarczej. Problem w tym, że wielu osobom kojarzy się ze spółkami handlowymi – czy to osobowymi takimi jak spółka jawna, czy kapitałowymi jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tymczasem to bardzo duży błąd…

Spółki handlowe, jak sugeruje sama nazwa, regulowane są przez przepisy prawa handlowego, a w szczególności – przez Kodeks spółek handlowych. Mają one podmiotowość prawną, a jeśli chodzi o spółki kapitałowe – nawet osobowość prawną.

Jeśli chodzi zaś o spółkę cywilną, źródłem regulacji są przepisy prawa zobowiązań zawarte w Kodeksie cywilnym. Jasno wynika z nich, że spółka cywilna to nie podmiot prawa, a jedynie umowa, węzeł obligacyjny, którym związują się dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób, a przede wszystkim przez wniesienie wkładów.

Wywołuje to szereg konsekwencji. Po pierwsze, sama spółka cywilna nie może posiadać firmy, czyli oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę. Swoje firmy takie, jako przedsiębiorcy, mają tylko wspólnicy. Po drugie, to ci wspólnicy, nie zaś spółka, prowadzą przedsiębiorstwo podlegające obowiązkowemu wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Źródło informacji: Informacja autorska