25 sie

Przypomnienie: Podatek od pojazdów firmowych

Dziś publikujemy krótki wpis, ale mający bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców transportowych. Dotyczy on bowiem obowiązków podatkowych związanych z własnością samochodu dostawczego w ramach firmy.

Na każdym przedsiębiorcy, który jest właścicielem samochodu dostawczego, ciąży obowiązek podatkowy. Musi on uiścić należny podatek w dwóch równych ratach co roku – do 15 lutego i 15 września. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca wniósł całą opłatę jednorazowo do dnia 15 lutego.

Odnosi się to do wszystkich kategorii przedsiębiorców, a więc zarówno osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ale na które został zarejestrowany pojazd. Jeśli zaś mamy do czynienia ze współwłasnością przynajmniej dwóch osób, obowiązek podatkowy od środków transportowych ciąży na każdym z nich w sposób solidarny.

Przez samochód dostawczy w świetle tej sytuacji rozumiemy samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton, samochody ciężarowe o masie całkowitej równej 12 ton lub wyższej i autobusy. Zalicza się do tej grupy także wszelkie naczepy i przyczepy, o ile łącznie z pojazdem silnikowym mają masę całkowitą minimum 7 ton. Przy czym regulacje te nie dotyczą pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w związku z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Obliczenie i wpłata należnego podatku to obowiązki leżące po stronie przedsiębiorcy. Powinien tego dokonać samodzielnie, bez wcześniejszego wezwania, na rachunek gminy właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania bądź siedziby.

Teraz każdy już wie, czy musi opłacić podatek od środków transportowych i w jaki sposób to zrobić. Wystarczy tylko dopilnować terminu – 15 września 🙂