11 wrz

Preferencyjne składki ZUS nawet przez trzy lata?

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił w ostatnim czasie pomysł przedłużenia okresu obowiązywania preferencyjnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wynosi on dwa lata, a w propozycji wspomniano o trzech latach. Realizacja takiego rozwiązania miałaby rozpocząć się już 1 stycznia 2018 roku.

Według statystyk trzeci rok prowadzenia działalności gospodarczej jest najważniejszym dla większości przedsiębiorców. To uzasadnia pomysł ministerstwa. Według założeń podstawą wymiaru składek ZUS w pierwszych dwóch latach miałoby być 30 procent minimalnego wynagrodzenia. W trzecim roku podstawa byłaby dwa razy większa i wynosiłaby 60 procent minimalnego wynagrodzenia.

Po upływie trzyletniego okresu konieczne byłoby opłacanie składek od podstawy równej co najmniej 60 procent przeciętnego (a nie minimalnego) wynagrodzenia. Choć składki ZUS są elementem najczęściej odstraszającym od założenia własnej działalności gospodarczej, to celem projektu jest choć częściowy wzrost ilości zakładanych przedsiębiorstw. W drugiej kolejności chodzi o wydłużenie czasu prowadzenia działalności gospodarczej.

Preferencyjne stawki ZUS przez trzy lata znalazłyby zastosowanie do osób decydujących się na założenie działalności gospodarczej po wejściu w życie nowych przepisów, a więc po 1 stycznia 2018 roku.

Ogólne reguły stosowania preferencyjnych składek ZUS dotyczy podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy bądź po przerwie trwającej przez dłuższy czas. Przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencji w okresie swojej zawodowej aktywności, jeśli tylko przerwa między prowadzeniem poszczególnych działalności gospodarczych wyniesie minimum sześćdziesiąt miesięcy.

Źródło informacji: http://kadry.infor.pl