18 sie

Nowe przepisy o odsetkach lepsze dla przedsiębiorców

Zmiany zakładają wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym. Dodatkowo miałaby zostać wprowadzona nowa metoda obliczania odsetek ustawowych na gruncie kodeksu cywilnego, a także ich zróżnicowanie. Wszystko to jest pozytywną wiadomością dla przedsiębiorców. Eksperci przewidują, że takie regulacje poprawiłyby płynność finansową firm.

Projekt w sprawie nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu plenarnym Sejmu w ubiegłym tygodniu.

O najważniejszych zmianach wspomnieliśmy już we wstępie tego artykułu. Warto jednak powiedzieć o dodatkowej, jednak niezmiernie ważnej nowości proponowanej przez resort. Mowa tutaj o wprowadzeniu zasad naliczania odsetek maksymalnych. Będą one stanowić dwukrotność ustawowych odsetek kapitałowych oraz odpowiednio – ustawowych odsetek za opóźnienie.

Nowela służy realizacji dwóch celów. Przede wszystkim ma zapewnić implementację przepisów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku. Inna kwestia to uproszczenie naliczania odsetek w rozumieniu prawa cywilnego.

Założenie Ministerstwa Gospodarki jest takie, by pomiędzy odsetkami kapitałowymi a odsetkami za opóźnienie ustanowić stałą relację. Podobne rozwiązanie odnosiłoby się do maksymalnych odsetek kapitałowych i maksymalnych odsetek za opóźnienie.

Ewentualny wzrost stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej powodowałby wzrost odsetek maksymalnych podobny do stóp rynkowych. Zapobiegałoby to napędzaniu spirali zadłużeń.