23 lis

Za niska nośność dróg. Komisja Europejska pozywa Polskę

Komisja Europejska (KE) pozwała Rzeczpospolitą Polską przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Powodem jest niewykonanie dyrektywy naciskowej, czyli mówiąc wprost – za niska nośność dróg.

W Polsce cały czas obowiązują ograniczenia zabraniające poruszania się pojazdów o nacisku od 11,5 t / oś. Jednocześnie krajowe regulacje wymagają, by ciężarówki załadowane zgodnie z prawem unijnym, chcące przejechać drogą o nośności do 8 bądź 10 t / oś, uzyskały dodatkowe zezwolenie na przejazd tzw. pojazdem nienormatywnym. Brak takich zezwoleń jest sankcjonowany administracyjnie.

To rozwiązanie wielokrotnie było skarżone przez przewoźników, w efekcie czego od 2012 toku sprawą zajmuje się Komisja Europejska. Tymczasem przedstawiciele resortu infrastruktury komentują, że decyzja KE całkowicie ich zaskoczyła. Szczególnie dlatego, iż podobno Komisja zapewniła Polskę o niewyciąganiu konsekwencji ze zbyt niskiej nośności dróg, jeśli tylko państwo będzie podejmowało działania w kierunku zwiększenia nośności do 11,5 t / oś.

Co ważne, udział dróg krajowych w tym standardzie ma w krótkim czasie podnieść się z 35% aż do 50%. Już teraz podpisano 14 decyzji o modernizacji dróg, a w budżecie na rok 2017 zarezerwowano dla tych celów miliard złotych.

Źródło informacji: Gazeta Prawna