15 gru

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS – nowe regulacje prawne w 2022 r.

Jednym z ustawowych obowiązków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest kontrola orzeczonej niezdolności do pracy i wykorzystania zwolnień lekarskich. Celem takiego procederu jest oczywiście weryfikacja faktycznego stanu zdrowia osoby, której wystawiono L4 i tego czy spełniony jest cel wystawionego zwolnienia, a celem w przypadku niezdolności do pracy jest niewątpliwie odpoczynek i odpowiednie leczenie, które zaistniałą sytuację mają poprawić.

L4 za pieniądze?

W dobie ogólnoświatowej pandemii, a tym samym coraz popularniejszych teleporadach, nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że wystawianie zwolnień lekarskich bez jakiejkolwiek weryfikacji faktycznego stanu zdrowia pacjenta stało się o wiele powszechniejsze niż to było jeszcze kilka lat temu. Teleporady co prawda na pewno odciążyły służbę zdrowia w najbardziej krytycznym momencie pandemii, jednak sprawiły również, że proceder wyłudzania L4 stał się znacznie powszechniejszy.

Co na to ZUS? Czy będąc na L4 można spodziewać się kontroli?

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621, ze zm.), prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich (ZUS e-ZLA) podlega kontroli, którą wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem jak najbardziej, orzeczona krótsza czy dłuższa niezdolność do pracy, może być weryfikowana przez ZUS. Należy przy tym pamiętać, że najwięcej w sytuacji gdy L4 zostało wystawione niesłusznie, a więc z nadużyciem ze strony pacjenta, tracą pracodawcy, bowiem to oni za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego wypłacają pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS od 34 dnia niezdolności do pracy.

Jeszcze większa kontrola L4 od Nowego Roku?

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaną kolejne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki wprowadzonym zmianom, poszerzy się krąg podmiotów, do których ZUS będzie miał możliwość zwrócić się o udzielenie informacji o osobie przebywającej na L4. Ułatwi to Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych pozyskiwanie danych koniecznych do przyznania lub weryfikacji świadczeń z ubezpieczeń społecznych od płatników składek i ubezpieczonych.W ramach wprowadzonej nowelizacji, ZUS, w przypadku jeśli uzna L4 za „fałszywe”, będzie mógł żądać zwrotu wypłaconego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.

Źródła informacji: kadry.infor.pl, praca.gazetaprawna.pl, ca-staff.eu, fakt.pl, rynekzdrowia.pl, bezprawnik.pl, prawo.pl