01 sie

Komisja Europejska i norweska płaca minimalna dla kierowców

Dziś zajmiemy się istotną na gruncie prawa transportowego sprawą o charakterze europejskim. Może ona zaciekawić kierowców autobusów i ciężarówek przyjeżdżających oraz działających w Norwegii. Mowa o obowiązującej tam od 1 lipca 2015 roku nowej płacy minimalnej dla kierowców zawodowych.

Regulacje dotyczące płacy minimalnej odnoszą się do kierowców autobusów oraz ciężarówek – zarówno krajowych jak i zagranicznych – o ile odbiorca usługi ma swoją siedzibę w Norwegii. Polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju złożyło w Komisji Europejskiej wniosek o zbadanie zgodności nowych przepisów z prawem obowiązującym członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należy Polska i Norwegia.

Podobne kroki podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zwracając się bezpośrednio do ambasady norweskiej. Pytania dotyczyły przede wszystkim podstaw prawnych tych regulacji, a także sposobów ich stosowania i egzekwowania.

Wiadomo, że władze Norwegii jeszcze nie ustosunkowały się do zaistniałej sytuacji. Ich odpowiedź będzie jednak bardzo ważna dla kolejnych kroków, bowiem przedstawiciele polskich resortów widzą w norweskiej płacy minimalnej dla kierowców naruszenie unijnej swobody przepływu towarów i usług.

Sytuacja niemal analogiczna miała wcześniej miejsce w wypadku Niemiec, które również wprowadziły taką minimalną płacę. W maju KE rozpoczęła przeciw Niemcom postępowanie w tej sprawie, a władze państwa zawiesiły stosowanie przepisów do czasu wyjaśnienia sprawy.

Co ciekawe, tego typu regulacji domagają się związki zawodowe w Szwecji. Zdaniem polskich urzędników ministerialnych to duży problem i powinien być on rozwiązany na najwyższych szczeblach unijnych.

Trudno się dziwić takiemu podejściu naszych rządzących, bowiem Polska posiada drugą co do wielkości a przy tym jedną z najnowocześniejszych flot pojazdów ciężarowych na obszarze Unii Europejskiej…