10 cze

Znak spadł na Twój samochód? Kto odpowie za szkodę?

Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, w której Twoje auto zostało uszkodzone pomimo zaparkowania go w prawidłowym miejscu? Myślę, że wielu osobom zdarzyła się taka nieprzyjemna sytuacja. Jedną z nich jest przewrócenie się znaku na zaparkowany samochód. Kto wówczas ponosi za to odpowiedzialność i czy poszkodowany może ubiegać się wówczas o jakąś rekompensatę pieniężną? Wyjaśniamy poniżej.

Kto odpowiada za uszkodzenie pojazdu na drodze?

Za stan techniczny dróg odpowiada ich zarządca. Aby sprawdzić, co należy do jego zadań, trzeba sięgnąć do przepisów ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z jej art. 20 pkt 4 są to m.in. utrzymanie części drogi, urządzeń drogowych, budowli ziemnych, obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządca drogi jest również odpowiedzialny za wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, co wynika z art. 20 pkt 11 tej samej ustawy. Oznacza to, że zarządca musi dbać o stan nawierzchni, usuwać dziury, rozlane substancje oraz odśnieżać i odladzać drogi.

A co ze szkodą wyrządzoną przez znak drogowy?

Jak wspomnieliśmy powyżej, to także zarządca odpowiada za utrzymanie znaków drogowych. Musi on regularnie kontrolować oznakowanie, dbać o jego widoczność i naprawiać ewentualne uszkodzenia. Jeśli znak drogowy przewróci się na Twoje auto, odpowiedzialność za szkodę spoczywa na zarządcy drogi.

Co zrobić, gdy samochód zostanie uszkodzony przez znak drogowy?

Na jakim spoczywa odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia samochodu przez znak drogowy — już wiemy. Ale co w takiej sytuacji należy zrobić? Jakie kroku podjąć?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony przez znak drogowy, zgłoś to natychmiast policji. Funkcjonariusze sporządzą notatkę z miejsca zdarzenia, co będzie ważnym dowodem w Twojej sprawie. Następnie skontaktuj się z zarządcą drogi i zgłoś szkodę. Zarządca zgłosi sprawę do swojego ubezpieczyciela.

Aby udokumentować zdarzenie, wykonaj zdjęcia uszkodzonego samochodu, znaku drogowego oraz miejsca zdarzenia. Pomocne mogą być również zeznania świadków oraz nagrania z kamer monitoringu.

Uszkodzony przez znak drogowy samochód to sytuacja, która do przyjemnych nie należy. Warto jednak znać swoje prawa i wiedzieć do kogo zgłosić się w takiej sytuacji ze swoim roszczeniem.

07 cze

Czy warto zastrzec numer PESEL?

Bezpieczeństwo Twojego numeru PESEL jest bardzo ważne, zwłaszcza w dobie rosnącej liczby oszustw finansowych. Czy wiesz, że od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą musiały sprawdzać, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony przed przyznaniem kredytu lub pożyczki? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zastrzec swój PESEL lub cofnąć to zastrzeżenie, aby móc bez przeszkód korzystać z usług finansowych, ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawiamy kroki, które możesz podjąć online lub bezpośrednio w urzędzie, aby skutecznie zarządzać swoim numerem PESEL.

Dlaczego warto zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed nieautoryzowanym wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Dzięki temu masz pewność, że nikt nie zaciągnie na Twoje nazwisko kredytu ani pożyczki bez Twojej wiedzy. Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą zobowiązane do sprawdzania statusu zastrzeżenia PESEL przed zawarciem umowy kredytowej.

Jak zastrzec numer PESEL przez Internet?

Zastrzec swój PESEL może każda osoba, która ma numer PESEL i jest pełnoletnia. Zastrzeżenie numeru PESEL online jest szybkie i wygodne. Aby skorzystać z tej usługi, potrzebujesz jednego z poniższych:

– Profilu zaufanego
– Podpisu kwalifikowanego
– E-dowodu
– Danych do logowania do bankowości elektronicznej

Instrukcja krok po kroku

1. Kliknij przycisk „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie” i zaloguj się do systemu mObywatel.gov.pl.
2. Wybierz odpowiednią opcję: „Zastrzeż PESEL” lub „Cofnij zastrzeżenie”.
3. Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić:
– Bezterminowo lub
– Określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie ponownie zastrzeże Twój numer PESEL.

Jak zastrzec numer PESEL w urzędzie?

Jeśli wolisz złożyć wniosek osobiście, możesz to zrobić w dowolnym urzędzie gminy. Oto co musisz przygotować:

– Dowód osobisty — jeśli jesteś obywatelem Polski (możesz okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport
– Dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo — jeśli jesteś cudzoziemcem
– Numer PESEL ze statusem UKR lub inny dokument, na podstawie którego ustalono Twoją tożsamość przy nadawaniu statusu UKR — jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego

Następnie pobierz i wypełnij wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL. Możesz też poprosić urzędnika, aby wydrukował wypełniony wniosek z systemu.

Co musisz zrobić?

Pierwszym krokiem jest pobranie i wypełnienie odpowiedniego wniosku. Możesz to zrobić w domu, odwiedzając właściwą stronę internetową, gdzie znajdziesz formularz do pobrania. Alternatywnie, udaj się do najbliższego urzędu gminy, gdzie urzędnik może pomóc Ci wypełnić formularz na miejscu. Warto poprosić urzędnika o wydrukowanie wniosku z systemu i sprawdzenie, czy wszystkie dane są poprawne.

Kiedy wniosek jest już wypełniony, musisz go podpisać. Jest to niezbędny krok, który potwierdza, że dane podane we wniosku są prawdziwe i zgodne z Twoją wolą. Bez podpisu wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony.

Następnie, z podpisanym wnioskiem, udaj się do dowolnego urzędu gminy. Tam możesz złożyć dokumenty osobiście. Pracownik urzędu przyjmie Twój wniosek i przekaże go do dalszej realizacji.

Podsumowanie

Zastrzeżenie numeru PESEL to skuteczny sposób na ochronę swoich danych osobowych przed nieuprawnionym użyciem. Można to zrobić wygodnie przez Internet lub osobiście w urzędzie. Pamiętaj, że od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikowania zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu umów kredytowych. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i skorzystaj z dostępnych opcji już dziś!