27 lis

Co robić, gdy autobus lub autokar się spóźnia? Prawa pasażerów

Ten, kto choć raz podróżował autobusem lub autokarem, wie — że jego opóźnienia się zdarzają. Czy wiesz, jakie prawa Ci przysługują w takich sytuacjach? W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie są prawa pasażerów, czyli co możesz zrobić, gdy Twój autobus lub autokar nie przyjedzie na czas.

Prawa pasażerów

Chcąc dowiedzieć się jakie prawa masz jako pasażer w przypadku opóźnienia autobusu lub autokaru powinieneś sięgnąć do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Opóźnienie lub odwołanie

Jeśli autobus się spóźnia o ponad 2 godziny lub jest przepełniony, masz dwa wybory:
a. Kontynuować podróż bez dodatkowych kosztów, w najbliższym możliwym terminie.
b. Otrzymać zwrot pieniędzy za bilet i, jeśli to konieczne, darmowy transport powrotny do miejsca, gdzie rozpoczęła się podróż.

Brak informacji o wyborze

Jeśli przewoźnik nie poinformuje cię o tych opcjach, masz prawo do odszkodowania w wysokości 50% wartości biletu, oprócz jego zwrotu.

Awarie

W przypadku awarii autobusu przewoźnik musi zapewnić ci kontynuację podróży innym pojazdem lub transport do miejsca, gdzie będziesz mógł kontynuować podróż.

Prawo do wyboru

Nawet gdy usługa zostaje odwołana lub opóźniona o ponad 2 godziny, masz prawo do kontynuacji podróży, zmiany trasy lub zwrotu pieniędzy za bilet.

Szybki zwrot pieniędzy

Zwrot pieniędzy za bilet powinien być dokonany w ciągu 14 dni. Kwota zwrotu obejmuje pełny koszt biletu, zarówno za część podróży, której nie udało się zrealizować, jak i za tę, która już została wykonana, jeśli podróż straciła sens w związku z planem podróży. Zwrot odbywa się w gotówce, chyba że zgadzasz się na inną formę zwrotu.

Podsumowanie

Opóźnienia w transporcie autobusów lub autokarów mogą być frustrujące, ale jako konsument masz określone prawa. Znajomość tych praw pozwoli Ci lepiej radzić sobie w takich sytuacjach i ewentualnie dochodzić swoich roszczeń.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej lub masz pytania w sprawie Twoich praw jako pasażera — zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią specjalizującą się m.in. w prawie transportowym!

20 lis

Spółka z o.o. – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki swojej elastyczności, ograniczonej odpowiedzialności wspólników oraz prostszym wymogom formalnym, przyciąga wielu przedsiębiorców. W tym wpisie wyjaśniamy kluczowe aspekty związane z samą spółką oraz z umową spółki z o.o.

Definicja i charakterystyka

Spółka z o.o. jest osobą prawną, co oznacza, że posiada osobowość prawną oddzielną od swoich wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów, co stanowi główną zaletę tej formy prawnej.

Umowa spółki

Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym określa się m.in. nazwę spółki, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, a także prawa i obowiązki wspólników.

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5 000 zł. Kapitał ten dzieli się na udziały, które mogą być różnie rozłożone między wspólnikami. Wkłady mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport).

Organy spółki z o.o.

Spółka z o.o. musi posiadać zarząd, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej sprawami. Dodatkowo, spółka może mieć także radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, choć nie są one obligatoryjne.

Zmiany w umowie spółki z o.o.

Każda zmiana w umowie spółki wymaga formy aktu notarialnego. Dotyczy to m.in. zmiany kapitału zakładowego, przedmiotu działalności czy siedziby spółki.

Podatki i obowiązki prawne

Spółka z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ponadto, zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz składania odpowiednich deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych.

Podsumowanie

Umowa spółki z o.o. jest fundamentem, na którym buduje się strukturę i działalność spółki. Powinna ona być przygotowana starannie i uwzględniać wiele aspektów prawnych. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie wymogi są spełnione i że spółka będzie funkcjonować zgodnie z prawem oraz z oczekiwaniami jej współników.

13 lis

„Test przedsiębiorcy” – jak rozróżnić prawdziwy biznes od pozornego samozatrudnienia?

W ostatnich latach kwestia prawidłowego rozróżnienia działalności gospodarczej od udawanego samozatrudnienia stała się tematem gorącej debaty w Polsce. Szczególnie ożywione dyskusje wywołały plany rządu z 2019 roku, dotyczące wprowadzenia tzw. testu przedsiębiorcy. Teraz – pomysł ten powrócił. Czym jest „test przedsiębiorcy” i o co z nim chodzi? Wyjaśniam poniżej.

Co to jest test przedsiębiorcy?

Ówczesny wiceminister finansów Filip Świtała przedstawił projekt, który miał na celu odróżnienie autentycznej działalności gospodarczej od samozatrudnienia, które pełniło funkcję unikania podatków. W praktyce, wiele osób zatrudnionych na B2B faktycznie wykonywało pracę na zasadach zbliżonych do etatu, przy jednoczesnym unikaniu odpowiednich składek i podatków.

Kontrowersje i wycofanie projektu

Projekt ten wywołał wiele kontrowersji. Krytycy argumentowali, że wprowadzenie takiego testu to krok w stronę nadmiernej biurokracji i ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Rząd ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, ale dyskusje na temat samozatrudnienia i uczciwości w biznesie powróciły.

Co myślą eksperci?

Wiele głosów w branży prawnej zwraca uwagę na to, że choć idea rozróżnienia prawdziwej działalności gospodarczej od pozornej ma swoje uzasadnienie, sposób jej realizacji powinien być przemyślany tak, aby nie obciążać nadmiernie przedsiębiorców. Eksperci podkreślają również, że należy znaleźć równowagę między zwalczaniem oszustw podatkowych a wspieraniem prawdziwego przedsiębiorczości.

Co dalej?

Chociaż obecnie idea testu przedsiębiorcy została odłożona na bok, niewykluczone, że temat powróci w nowej kadencji parlamentu. Jest to ważna kwestia zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla prawników specjalizujących się w prawie podatkowym.

06 lis

4 dni pracy w tygodniu? Kodeks pracy to umożliwia!

W świecie, gdzie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym zyskuje na znaczeniu, koncepcja pracy przez cztery dni w tygodniu staje się coraz bardziej atrakcyjna. Ale czy jest to realna możliwość w świetle obowiązujących przepisów? Okazuje się, że Kodeks Pracy faktycznie umożliwia takie rozwiązania, otwierając drzwi do większej elastyczności i potencjalnie zwiększającej się produktywności.

System skróconego tygodnia pracy

Zgodnie z art. 143 Kodeksu pracy, na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

System zadaniowego czasu pracy

Zgodnie z art. 140 Kodeksu pracy — w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

4 dni pracy w tygodniu? Niektóre kraje już się na to zdecydowały

Czterodniowy tydzień pracy zyskuje popularność w wielu krajach na całym świecie jako sposób na zwiększenie produktywności pracowników i poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Oto kilka przykładów, gdzie ten model pracy jest stosowany:

Nowa Zelandia — firma Perpetual Guardian zastosowała czterodniowy tydzień pracy w 2018 roku jako eksperyment, który okazał się tak udany, że stał się stałą praktyką. Wprowadzenie tego modelu przyniosło znaczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla firmy;
Japonia — wielkie korporacje, takie jak Microsoft Japonia, przetestowały skrócony tydzień pracy, odnotowując wzrost produktywności o 40%;
Finlandia — choć nie jest to oficjalna polityka rządowa, niektóre firmy w Finlandii eksperymentują z czterodniowym tygodniem pracy, aby zwiększyć efektywność i satysfakcję pracowników;
Islandia — przeprowadzone tam badania dotyczące skróconego tygodnia pracy wykazały znaczne korzyści, takie jak poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i ogólna satysfakcja z pracy;
Stany Zjednoczone — niektóre firmy w USA, zwłaszcza w sektorze technologicznym i start-upach, eksperymentują z czterodniowym tygodniem pracy, podkreślając korzyści takie jak zmniejszenie wypalenia zawodowego i zwiększenie lojalności pracowników;
Wielka Brytania — niektóre firmy brytyjskie również testują ten model, a debata na temat czterodniowego tygodnia pracy zyskuje na popularności także w przestrzeni publicznej.

Warto zauważyć, że sukces czterodniowego tygodnia pracy zależy od wielu czynników, w tym od branży, kultury organizacyjnej i specyfiki pracy. W niektórych przypadkach model ten może być bardziej efektywny, w innych mniej. Kluczem do sukcesu jest elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb i możliwości danej firmy czy sektora.

4 dni pracy w tygodniu — podsumowanie

Współczesny rynek pracy ewoluuje, a czterodniowy tydzień pracy może być jednym z kroków w stronę bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego środowiska pracy. Czy taki model stanie się normą w najbliższej przyszłości? Czas pokaże, ale z pewnością jest to interesujący temat do obserwacji i dalszych dyskusji.