10 lip

Wybór formy opodatkowania w 5 krokach

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania dla swojej firmy jest kluczowym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej. Decyzja ta może mieć istotny wpływ na zarówno bieżące jak i przyszłe obciążenia podatkowe oraz strukturę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa. W tym artykule przedstawiamy pięć kroków, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania.

Krok 1: Zrozumienie dostępnych opcji

Przed podjęciem decyzji w zakresie formy opodatkowania, ważne jest, aby zapoznać się z różnymi możliwościami dostępnymi w Twoim kraju. Typowe opcje obejmują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółkę akcyjną (S.A.), jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe, takie jak spółka jawna lub spółka partnerska. Każda z tych form ma swoje własne cechy, korzyści i ograniczenia.

Krok 2: Analiza czynników biznesowych

Następnie, należy przeanalizować czynniki biznesowe, które będą miały wpływ na wybór formy opodatkowania. Warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak oczekiwane zyski i dochody, planowany zakres działalności, liczba właścicieli, perspektywy rozwoju oraz potencjalne ryzyka. Różne formy opodatkowania mogą być bardziej odpowiednie dla różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Krok 3: Porównanie podatkowe

Kolejnym krokiem jest dokładne zrozumienie implikacji podatkowych związanych z każdą formą opodatkowania. Porównaj różne stawki podatkowe, ulgi podatkowe, koszty administracyjne oraz wymagania dotyczące rozliczeń podatkowych dla poszczególnych opcji. Przyjrzyj się również podatkowym konsekwencjom zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie właścicieli.

Krok 4: Aspekty prawne i regulacyjne

Nie zapomnij uwzględnić aspektów prawnych i regulacyjnych związanych z wyborem formy opodatkowania. W niektórych jurysdykcjach istnieją określone wymogi prawne dotyczące danej formy, takie jak minimalny kapitał zakładowy czy obowiązek publikacji sprawozdań finansowych. Upewnij się, że wybrana forma opodatkowania jest zgodna z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Krok 5: Konsultacja z profesjonalistą

Ostatecznie, skonsultuj się z adwokatem lub księgowym specjalizującym się w podatkach przed podjęciem ostatecznej decyzji. Profesjonalista będzie w stanie ocenić Twoją sytuację biznesową, zrozumieć Twoje cele i potrzeby oraz pomóc Ci dokonać właściwego wyboru formy opodatkowania. Będzie również w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wszelkie wątpliwości związane z aspektami podatkowymi.

Podsumowanie

Wybór formy opodatkowania to ważny krok, który należy dokładnie przemyśleć. Przeanalizuj wszystkie dostępne opcje, uwzględniając aspekty biznesowe, podatkowe, prawne i regulacyjne. W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Pamiętaj, że wybór formy opodatkowania można w przyszłości zmienić, ale lepiej uniknąć zbędnych kosztów i komplikacji poprzez podjęcie mądrej decyzji na samym początku.

03 lip

SLIM VAT 3 – już od 1 lipca 2023 r.! Przegląd najważniejszych zmian w podatkach

Największa część nowych przepisów wprowadzanych przez pakiet SLIM VAT 3, który został uchwalony 26 maja 2023 r., weszła w życie 2 dni temu, czyli 1 lipca 2023 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza pakiet.

SLIM VAT 3 – przegląda najważniejszych zmian w prawie podatkowym

Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian w podatku od towarów i usług, oto najważniejsze z nich:

– Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników do 2 000 000 euro;
– Precyzyjne określenie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, jeśli są wystawione w walucie obcej;
– Uściślenie okresu, w którym deklarowany jest WDT (Wykaz Transakcji Długoterminowych), gdy podatnik otrzymuje dokumenty opóźnione;
– Zmiany w zasadach dotyczących wydawania WIS (Wykazu Inwentarza Sklepu);
– Usunięcie formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT (Wykazu Nabyć Towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego;
– Ułatwienia w procesie szybszego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie procedur związanych z tym zwrotem;
– Wyeliminowanie obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji szacunkowej w formie protokołu;
– Zwiększenie kwoty, po której przekroczeniu podatnik może uznać, że jego proporcja wynosi 100%;
– Wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonywania korekty rocznej;
– Dodatkowe możliwości zwolnienia osób trzecich od odpowiedzialności solidarnej;
– Możliwość zrezygnowania z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przy użyciu kas rejestrujących;
– Precyzyjne określenie zasad korekty podatku należnego od dostaw towarów dla podróżnych;
– Modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemów OSS (One Stop Shop) oraz IOSS (Import One Stop Shop);
– Wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie deklaracji korygujących bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, poza systemem OSS i IOSS.

To są najważniejsze zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3, które obowiązują od 1 lipca 2023 r.