21 paź

Mały ZUS plus już od 2020 roku!

Mały ZUS plus
Mały ZUS plus

Mały ZUS plus

Najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z programu Mały ZUS plus. Projekt nowelizacji przepisów trafił właśnie do konsultacji społecznych. Wszystko wskazuje na to, że Mały ZUS plus będzie preferencją kierowaną do grupy przeszło 300 tysięcy przedsiębiorców.

Read More

15 paź

Wypalenie zawodowe. Zwolnienie za niespełna 3 lata

Wypalenie zawodowe chorobą
Wypalenie zawodowe chorobą

Wypalenie zawodowe chorobąe

Od czerwca 2019 roku zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób wypalenie zawodowe należy do syndromów, które są możliwe do zdiagnozowania. Dzięki temu już za niespełna trzy lata – od początku 2022 roku – na wypalenie zawodowe będzie można otrzymać zwolnienie.

Read More

09 paź

WIS już niebawem pomoże podatnikom?

WIS już niebawem pomoże podatnikom
WIS już niebawem pomoże podatnikom

WIS już niebawem pomoże podatnikom

Wiążąca Informacja Stawkowa, to najprościej mówiąc oficjalne stanowisko organów skarbowych w zakresie stawki podatku VAT stosowanej wobec konkretnych przypadków dostawy towarów czy świadczenia usług. WIS już od 1 listopada 2019 roku będzie wiązać organy skarbowe względem podatnika, dla którego ją wydano.

WIS a nowelizacja Ustawy o VAT

Podstawę wiążącego charakteru WIS stanowić będzie art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 nr 0 poz. 2174). Przepis przewidziany nowelizacją ustawy o VAT z dnia 9 sierpnia 2019 roku zakłada, że organy podatkowe nie zakwestionują już WIS, szczególnie w zakresie wysokości stawki podatku stosowanej przez podatnika na podstawie informacji, które otrzymał on właśnie w treści informacji stawkowej.

Warunki wyłączenia kwestionowania

Dla wyłączenia możliwości kwestionowania informacji stawkowej będą musiały zostać kumulatywnie spełnione trzy warunki:

  • sprzedawany towar lub usługa odpowiadają opisowi ujętemu w treści WIS;
  • cechy i właściwości towaru lub usługi odpowiadają opisowi sporządzonemu przez wnioskodawcę (podatnika) we wniosku o wydanie WIS;
  • dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce po doręczeniu WIS.

Ochrona w razie zmiany bądź uchylenia WIS

Jeśli z jakiegoś powodu informacja stawkowa zostanie zmieniona bądź uchylona, a podmiot dla którego wydano informację, zastosuje się do jej treści przed zmianą bądź uchyleniem, odpowiednie zastosowanie znajdą art. 14k-14 m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 900). W praktyce oznacza to, że podatnik będzie podlegał ochronie w podobnej formie jak podatnicy, wobec których wydano interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Co jednak istotne, ani z art 42c ust. 1 ustawy o VAT, ani też z innych przepisów nie wynika, by tego typu ochrona przysługiwała podatnikom w przypadku wygaśnięcia informacji(nie zaś zmiany bądź uchylenia).

WIS nie tylko dla posiadaczy

Ciekawym rozwiązaniem jest umożliwienie korzystania z informacji przez podmioty inne niż te, dla których została ona wydana. Tutaj jednak wprowadzone zostanie pewne ograniczenie przedmiotowe – transakcja dokonywania przez inny podmiot musi dotyczyć towarów lub usług, które zostały wskazane w konkretnej informacji. Tym razem informacja stawkowa także będzie dawało podatnikowi ochronę w podobnej formie do wynikającej z interpretacji indywidualnych. Oczywiście tyczy się to czynności dokonanych już po wydaniu informacji.

Korzyści dla posiadaczy WIA

Ochrona podobna do wynikającej z interpretacji indywidualnych przysługiwać będzie jeszcze innej kategorii podmiotów, a mianowicie posiadaczom Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) oraz innym podmiotom korzystającym z WIA. Wynika to z faktu, iż takie wiążące informacje wskazują na właściwą klasyfikację towaru zgodnie z Nomenklaturą scaloną (ang. Combined Nomenclature – CN). To natomiast daje podatnikowi możliwość powiązania konkretną stawkę podatku VAT z grupowaniami CN.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródła: http://inforfk.pl, http://lexlege.pl, http://uzp.gov.pl, http://pl.wikipedia.org, Inf. własna

04 paź

Rachunek rozliczeniowy trzeba zgłosić do skarbówki!

Rachunek rozliczeniowy zgłosić trzeba do skarbówki!

Rachunek rozliczeniowy zgłosić trzeba do skarbówki!

Za niespełna miesiąc, bo 1 listopada 2019 roku, zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do części dokonywanych transakcji. Niewiele później, od 1 stycznia 2020 roku, pojawi się też obowiązek zapłaty wyłącznie na rachunek rozliczeniowy wskazany w wykazie podatników VAT, czyli na tzw. „białej liście podatników”.

Read More