24 lip

Ulga dla honorowych krwiodawców. Zmiany już w tym roku!

Szef resortu rozwoju i finansów zamierza powrócić do zasady obliczania wysokości odliczenia na gruncie ulgi dla honorowych krwiodawców, obowiązującej wcześniej – przed reformami z 1 stycznia 2017 roku. Bez względu na fakt, czy dany podatnik oddaje honorowo krew czy osocze, stawka przysługującego odliczenia ma być taka sama i wynieść 130 złotych za litr. Proponowana nowelizacja znajdzie odniesienie do dochodów uzyskanych w 2017 roku. Jej celem jest zmotywowanie podatników do honorowego krwiodawstwa.

Read More

10 lip

Wyższy próg amortyzacji?

W wykazie prac legislacyjnych oraz programowych rządu znalazł się projekt nowelizacji kilku ustaw podatkowych. Mowa przede wszystkim o Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 nr 80 poz. 350) – PIT, Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86) – CIT, a także o Ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany zakładają podniesienie progu tzw. jednokrotnej amortyzacji z aktualnie obowiązującej kwoty trzech i pół tysiąca złotych do kwoty pięciu tysięcy złotych.

Read More